Formandens beretning

Her kan du kigge os over skulderen og se, hvad foreningen bruger tid og kræfter på.

» Formandens beretning – Det talte ord gælder

Kontakt Medlemsservice