Jubilæumslegat

Søg DS' Jubilæumslegat på 15.000 kr senest 1. oktober 2020

I forbindelse med Dansk Socialrådgiverforenings 60 års fødselsdag besluttede hovedbestyrelsen at oprette et jubilæumslegat, hvis formål er:
“at understøtte socialrådgivere, der gennem projekter eller forskningsmæssige initiativer udvikler socialrådgiverfaget”.

Jubilæumslegatet er på 15.000 kr. og uddeles på repræsentantskabsmødet i november 2020.

Ansøg om legatet – senest 1. oktober

Medlemmer af DS, der har taget eller ønsker at tage initiativer, der ligger inden for legatets formål, kan ansøge om legatet.

Begrundet ansøgning sendes til Lea Correll – lc@socialraadgiverne.dk – eller Dansk Socialrådgiverforening, Toldbodgade 19 B, 1253 København K, så vi har den senest den 1. oktober 2020.

Har du spørgsmål vedr. Jubilæumslegat?

Kontakt Lea Correll
lc@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6142

 

Kontakt Medlemsservice