Vold mod børn: Far og mor er lige gode om det

Når børn udsættes for vold i hjemmet er far og mor lige gode om det. Men to ud af tre danskere tror, at det oftest er faren, der står bag, viser en ny undersøgelse. Den udbredte misforståelse betyder, at børn, der krænkes af kvinder, risikerer ikke at få den forståelse og hjælp, som de har brug for, advarer psykolog fra Red Barnet.

Kvinder står for cirka halvdelen af den fysiske vold mod børn, og de er involveret i eller står selv for mindst fem procent af de seksuelle overgreb mod børn, viser Red Barnets nye rapport ”Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn – om udbredelse, myter og dilemmaer”.

Samtidig med offentliggørelsen af rapporten om kvinders vold mod børn har Analyse Danmark lavet en undersøgelse for Red Barnet, som viser, at 64 procent af danskerne – svarende til næsten to ud af tre – tror, at det oftere eller meget oftere er faren end moren, der udøver vold som slag og spark mod børn.

Ifølge Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet, er det vigtigt at gøre op med danskernes forkerte antagelse af, hvem der er den typiske udøver af vold mod børn.

– Som professionelle skal vi også gøre op med vores vanetænkning om, at det er manden, der udøver vold og kvinden, som er den omsorgsfulde person. Det kommer til at overskygge, at der i rigtig mange familier foregår vold, hvor det i høj grad er moderen, der er voldsudøveren. Vold er en tabulagt handlingsform, vi har svært ved at italesætte det og konfrontere de mistænkte for at være voldsudøvere. Og når det handler om seksuelle overgreb begået af kvinder, så forekommer det så sjældent – fem procent af overgrebene – at vi har svært ved at forstå og forlige os med, at kvinder kan gøre skade på børn på en seksuel måde, siger Kuno Sørensen.

Når danskerne spørges om, hvad de tror tallet er, lyder buddet på 20 procent – altså op mod fire gange så mange, som undersøgelser viser. Det svar kommer bag på Kuno Sørensen.

– Jeg er overrasket over, at befolkningen tror, at kvinders seksuelle overgreb mod børn er så udbredte. Men det er positivt, hvis det betyder, at det kommer de børn til gode, som står frem og fortæller, at de har været udsat for et overgreb af en kvinde, siger Kuno Sørensen.

Retvisende billede af krænkeren

Han understreger, at kun hvis vi har et retvisende billede af, hvem krænkeren er, kan vi blive bedre til at få øje på kvinders vold og hjælpe de børn, som bliver ofre for den.

– Ellers risikerer de børn, der ud sættes for vold fra kvinder, at blive mødt med endnu større tabu eller afvisning end andre voldsramte børn, og sådan skal det ikke være. Disse børn har krav på lige så stor opmærksomhed og forståelse, som hvis krænkeren var en mand, pointerer Kuno Sørensen.

Han pointerer, at mænds andel af vold mod børn naturligvis ikke skal bagatelliseres. Når to ud af tre danskere tror, at faren står bag den grove vold mod børn, hænger det formentlig sammen med, at det primært har været og fortsat er mænd, der står for den voldsomme, grove og tyranniserende vold i familien. Det er også det billede, der tegner sig for de kvinder, der søger tilflugt på kvindekrisecentre.

– Selv om mænd står bag den særligt grove vold mod en lille gruppe af børn, må kvindernes halvdel af den såkaldte hverdagsvold mod børn ikke overses.

Læs rapporten ”Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn – om udbredelse, myter og dilemmaer” på redbarnet.dk

Læs mere om kvinders vold: Red Barnet har udgivet faghæftet ”Kvinders vold mod børn”, som skal give mere viden om emnet til fagpersoner. Find faghæftet på redbarnet.dk

 

OM UNDERSØGELSEN

Analyse Danmark har for Red Barnet spurgt et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år, hvem de tror, der oftest udøver vold og seksuelle overgreb mod børn.

Grov vold mod børn: 54 procent tror, at det oftere er faren, der udøver grov vold mod børn. 10 procent tror, at det meget oftere er faren. 22 procent angiver det korrekte svar – nemlig at mor og far udøver cirka lige meget. 4 procent gætter på, at moren oftere står bag, mens 1 procent mener, at det meget oftere er moren. 9 procent ved det ikke.

Seksuelle overgreb mod børn: Danskerne tror, at 20 procent af de seksuelle overgreb, der begås mod børn, begås af kvinder. Det korrekte svar er mindst 5 procent. Til gengæld tror respondenterne, at færre kvinder er alene om at begå overgrebene, end tilfældet er. Det korrekte svar er, at 60 procent af de kvinder, der begår seksuelle overgreb mod børn, er alene om at begå dem.