Vi står sammen – samlet og stærkere

LEDER: Med beslutningen om en ny hovedorganisation, der repræsenterer 1,5 mio. danske lønmodtagere, står vi stærkere til at møde fremtiden på tværs af det offentlige og private arbejdsmarked. I et stærkt fællesskab.

April 2018 tegner til at blive et af de mest interessante kapitler i dansk fagbevægelses historie. I skrivende stund er udsigten til en storkonflikt stadig reel, men vores topforhandlere arbejder hårdt for at lande et fair forlig for alle de offentligt ansatte. Vi har gennem forhandlingerne stået historisk samlet på tværs af den danske fagbevægelse i vores krav om at blive anerkendt for det kæmpe arbejde, vi yder dagligt. Det kunne vi ikke uden jer – hver aktion på gaden, hvert opslag på sociale medier og hver en diskussion, som I tager på arbejdspladserne og privat, gør en forskel.

Fredag den 13. april flyttede vi fokus fra OK18 for et kort øjeblik og tog til ekstraordinær kongres i Odense for at tage endelig beslutning om en fusion mellem vores hovedorganisation FTF og hovedorganisationen LO. Med JA fra både FTF’s og LO’s kongresser er en ny hovedorganisation en realitet fra 1. januar 2019.

Det er en historisk beslutning. FTF har eksisteret siden 1952 og LO siden 1898. I dag ser situationen på arbejdsmarkedet helt anderledes ud, og i dag er der mere, der samler, end skiller os. Vi har alle udsigt til et arbejdsliv, hvor politikerne mener, at vi skal arbejde længere, vi oplever alle et konstant krav om effektivitet, og vi er alle i risiko for stress og nedslidning. Skal vi sikre et arbejdsliv med arbejdsglæde og tryghed, skal vi holde sammen.

Også globaliseringen og større EU-integration udfordrer ideen om, at vi som lønmodtager kan organisere os i faglige organisationer, der forhandler vores løn og arbejdsvilkår. Nye typer af arbejdsfunktioner og ansættelsesformer er på vej. Platformsøkonomi, konstante projektansættelser og en øget digitalisering og kunstig intelligens vil forandre vores arbejdsmarked. Sidst men ikke mindst skal en stærk hovedorganisation bruges til at sikre arbejdet mod øget fattigdom og for en bedre socialpolitik, som jo er særligt vigtigt for DS.

Men beslutningen om en ny hovedorganisation er kun en ramme, der indeholder stort potentiale for fagbevægelsen; det er vores ansvar efterfølgende at sørge for, at potentialet realiseres.

Derfor valgte jeg at stille op som en af de seks næstformænd i den nye hovedorganisation, og blev valgt på den stiftende kongres. Det betyder, at jeg ikke genopstiller som formand for DS. Det har været en svær beslutning, for det er fantastisk at få lov at være formand for alle jer. Men jeg mener, at arbejdet med at indfri den nye hovedorganisations potentiale er så vigtigt, at jeg var nødt til stille mig til rådighed for at medvirke til, at det sker. Den nye hovedorganisation skal have en stærk socialpolitisk stemme, og jeg ser det som min opgave at videreføre DS’ arbejde med at bekæmpe fattigdom og ulighed i den nye hovedorganisation. Jeg sidder selvfølgelig min periode ud som formand indtil november – ikke mindst for at lede os igennem OK18.

Med beslutningen om en ny hovedorganisation, der repræsenterer 1,5 mio. danske lønmodtagere, står vi stærkere til at møde fremtiden på tværs af det offentlige og private arbejdsmarked. I et stærkt fællesskab.