Stort skulderklap for nødvendig kamp for medindflydelse

REGIONSLEDER: Skulderklap til socialrådgivere i Gribskov viser, at mange medlemmer forstår vigtigheden og mulighederne ved et velfungerende MED-samarbejde. Et samarbejde, der kræver gensidig respekt og stor tålmodighed.

Fredag den 1. februar 2019. En nærmest historisk dag. Dagen, hvor medarbejderne i Gribskov Kommunes Hoved-MED-udvalg sagde ”nok er nok” og gav ledelsen det røde kort oven på flere eksempler gennem årene, hvor ledelsen har bevæget sig på kanten af MED-aftalen.

I forbindelse med budgetbesparelser og efterfølgende opsigelsesvarsling af 12 medarbejdere, har en enig medarbejderside i Gribskov Kommunes Hoved-MED-udvalg anmeldt arbejdsgiversiden for at tilsidesætte MED-aftalens § 7 ved at gennemføre afskedigelserne uden at informere og inddrage medarbejderrepræsentanterne i beslutningen.

Når jeg kalder det historisk, er det, fordi der er meget langt imellem disse såkaldte ”røde kort” i MED-udvalgene på socialrådgivernes arbejdspladser, og det skyldes – desværre – ikke, at samarbejdet fungerer upåklageligt og efter reglerne alle steder. Det handler nok mere om, hvor besværligt det er, og hvor lille gevinsten er på kort sigt.

Et rødt kort er en lang, opslidende proces. Det kræver adskillige mødetimer af tillidsfolkene, og de sætter deres popularitet på spil. Men de gør det for et højere formål: At styrke forudsætningerne for et godt samarbejde i fremtiden.

At anmelde arbejdsgiversiden handler ikke om paragrafrytteri eller at ”få skovlen under” ledelsen, men om MED-aftalens stærke intention om at fremme samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, der giver det stærkeste fundament for udviklingen af arbejdspladserne.

Det er aldrig et mål i sig selv at anmelde arbejdsgiverne for brud på MED-aftalen. Tværtimod er MED-systemet indbegrebet af samarbejde og fælles ansvar, hvor medarbejderne skal strække sig langt for at imødekomme ledelsens interesser – og omvendt.

Desværre kan MED i det daglige godt virke lidt fjernt for mange. Da jeg lagde nyheden op om det røde kort i Gribskov i Region Østs facebookgruppe, var det derfor ikke med en forventning om overvældende opmærksomhed. Men før jeg så mig om, blev det et af de mest ”likede” og kommenterede opslag i gruppens historie. Lige dér blev jeg glad og fortrøstningsfuld, for det vidner om, at mange medlemmer forstår vigtigheden og mulighederne ved et velfungerende MED-samarbejde. Et samarbejde, der kræver gensidig respekt og stor tålmodighed.

Men der skal være en grænse for tålmodigheden. Og DS’ fællestillidsrepræsentant Emmy Vad og hendes kollegaer i Gribskovs Hoved-MED fortjener et kæmpe skulderklap for at tage en helt nødvendig kamp for medarbejdernes medindflydelse.