Stor interesse for OK18 skal veksles til høj stemmeprocent

REGIONSLEDER: Tak til alle jer, som har bidraget til diskussioner om krav til OK18. Til marts skal alle medlemmer stemme om overenskomstresultatet. I 2015 stemte kun 40 procent – lad os gøre det bedre i 2018 og få stemmeprocenten op på 50!

Engagement, nysgerrighed og debatlyst. Det har medlemmerne mødt mig med, når jeg i de seneste par måneder har deltaget i fyraftensmøder ude på arbejdspladserne i Region Nord om de forestående overenskomstforhandlinger – OK18. Jeg har besøgt 31 arbejdspladser fordelt på 26 klubber i kommunerne, to besøg hos de regionsansatte, to møder med ledermedlemmerne i Region Nord og en drøftelse med nogle af vores fællestillidsrepræsentanter på deres årlige temadage. I alt har jeg drøftet overenskomst med omkring 700 engagerede medlemmer.

Et tema, som alle har haft lyst til at debattere, er frustrationen over, at ”Ny Løn”, eller den årlige individuelle lønforhandling kun finder sted i en ”skrabet” udgave. På mange arbejdspladser afviser ledelsen vores tillidsrepræsentanter med den begrundelse, at der ikke er penge til lønforhandling, og andre steder er der kun få midler til forhandling.

Kommunernes Landsforening (KL) har ikke villet afsætte midler til de lokale forhandlinger i vores overenskomst siden 2011 med den begrundelse, at der er penge nok til forhandling ude på de enkelte arbejdspladser.

Dansk Socialrådgiverforening har drøftet dette problem med KL både ved overenskomstforhandlingerne i 2013 og 2015 og må konstatere, at der åbenbart er to forskellige oplevelser af det. Det er en udfordring, der skal findes en løsning på ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Ellers har ønskerne og kravene været mange og forskellige. Nogle ønsker flere seniorrettigheder, andre ønsker omsorgsdage gennem hele arbejdslivet til gavn for egne børn, ældre familiemedlemmer og egenomsorg. En del efterlyser ret og frihed til betalt videre-efteruddannelse, og andre ønsker mulighed for at gå henholdsvis op eller ned i arbejdstid.

Samlet kan jeg konkludere, at vi i højere grad skal have indrettet arbejdslivet via rettigheder i overenskomsten, så vi kan holde til et 40-50 år langt arbejdsliv med fortsatte krav om effektiviseringer og besparelser, så vi ikke brænder ud i en alt for tidlig alder.

Derudover har forslag til overenskomstkrav handlet om øget pensionsindbetaling, højere lederlønninger, en højere generel lønudvikling i overenskomstperioden og opbakning til bedre vilkår for vores tillidsrepræsentanter.

Tak til alle jer, som deltog i møderne og bidrog til nogle gode diskussioner. Til marts skal alle medlemmer stemme om overenskomstresultatet. Ved overenskomsten i 2015 var der kun 40 procent, der valgte at stemme – det både kan og skal vi gøre bedre næste gang! Forhandlingsdelegationen har sat et mål på 50 procent – altså at halvdelen af medlemmerne forholder sig til deres kommende løn- og ansættelsesbetingelser. Og det mål når vi da nemt sammen – ik’?