Sæt kryds med din socialfaglighed

LEDER: Der er al mulig grund til at granske de forskellige kandidater og stemme på en person med en stærk socialpolitisk profil, som har nye forslag til socialpolitikken, og som vil samarbejde med de forskellige interessenter.

Vi nærmer os et folketingsvalg, og det er et valg, som Dansk Socialrådgiverforening gerne vil være med til at præge på flere måder. Først og fremmest vil jeg opfordre alle medlemmer til at stemme på en kandidat, som stiller skarpt på de socialpolitiske dagsordener. For som man siger: ”Vi har de politikere, vi fortjener”. Derfor er der al mulig grund til at granske de forskellige kandidater og stemme på en person med en stærk socialpolitisk profil, som har nye forslag til socialpolitikken, og som vil samarbejde med de forskellige interessenter.

Der er også flere socialrådgivere blandt folketingskandidaterne – så tjek op på, om en af dine fagfæller matcher din politiske overbevisning og dine socialfaglige ambitioner. Sæt dit præg på valgkampen ved at skrive debatindlæg og deltage i valgmøder, hvor I udfordrer kandidaterne.

Der skal være plads til uenighed, men Dansk Socialrådgiverforening vil gerne være med til at sikre, at debatten foregår på et oplyst grundlag uanset kandidaternes forskellige holdning. Derfor vil Dansk Socialrådgiverforening under valgkampen – lige som vi i øvrigt altid gør – byde ind med viden, dokumentation, erfaringer og faglighed. Sammen med jer.

Sammen skal vi med udgangspunkt i vores socialfaglighed minde politikerne om, at fattigdom ikke er godt for nogen, og at de nedsatte ydelser ikke har nogen positiv effekt. Tværtimod. Senest har en undersøgelse dokumenteret, at med starthjælpen mistede indvandrer- og flygtningekvinder det økonomiske incitament til at deltage i integrationsindsatsen, og den meget lave ydelse får heller ikke flere i job på længere sigt.

Vi vil minde politikerne om, at på et enkelt år er antallet af fattige børn steget med 12.000 til i alt 64.500. Og vi ved, at det har langsigtede konsekvenser at vokse op i fattigdom.  For eksempel betyder bare ét år i fattigdom i teenageårene, at livsindkomsten bliver 12 procent lavere end ellers.

Vi vil minde politikerne om, at investeringer i socialt arbejde betaler sig. Både menneskeligt og økonomisk. Investering i socialt arbejde er også en investering i socialrådgivernes arbejdsmiljø – hvilket er tiltrængt, når hver tredje socialrådgiver er stresset, og hver femte oplever, at de ikke kan levere kvalitet i arbejdet. Her spiller DS’ vejledende sagstal en væsentlig rolle. Der skal være tid til faglighed, og det siger næsten sig selv, at der er stor forskel på at have ansvar for 50 eller 25 børnesager.

Vi vil minde om, at kriminaliteten blandt unge har været faldende i mange år, og hvis den tendens skal fortsætte, skal vi gøre mere af det, vi allerede gør i dag: Forebygge, at udsatte unge ryger ud over kanten. For man kan ikke straffe sig ud af kriminalitet.

Lad os kvalificere valgdebatten sammen. Og sidst, men ikke mindst: Sæt kryds med din socialfaglighed.

Klik ind på socialraadgiverne.dk/folketingsvalg og læs om de socialrådgivere, som stiller op til folketingsvalget.