REGIONSLEDER: Man kan ikke bare fyre sig ud af problemer

De tre medarbejdere er opsagt på grundlag af udokumenterede påstande.

I Guldborgsund Kommune har man valgt at fyre tre medarbejdere i familieafdelingen. Det sker i en periode, hvor afdelingen står foran massiv genopretning efter mange års politisk forsømmelse af området, som har resulteret i alt for højt arbejdspres, vanskelige samarbejdsrelationer og – mest berømt – en ulovlig instruks om besparelser på børnesagerne.

De tre medarbejdere er opsagt på grundlag af udokumenterede påstande. Derfor kræver HK og Dansk Socialrådgiverforening store fratrædelsesgodtgørelser. Kollegaerne til de tre har sendt ledelsen og byrådet en konstruktiv støtte til deres opsagte kollegaer. Alligevel holder kommunen fast i opsigelserne.

For Dansk Socialrådgiverforening er der ingen tvivl om, at de tre fyrede medarbejdere er udpeget som syndebukke i et desperat forsøg på at ”ryste posen”. Resultatet er utryghed hos de tilbageværende, et forværret ry for arbejdspladsen og dermed større vanskeligheder ved at fastholde og rekruttere nødvendige medarbejdere.

Fyringer kan fremstå som den nemmeste – og eneste – løsning på en udfordret arbejdsplads. Indimellem får jeg henvendelser fra medlemmer og hele klubber, der ikke ser anden vej frem end, at en eller flere ledere/chefer fyres. Sager, hvor dialogen mellem ledelse og medarbejdere er åbenlyst elendig og tilliden på et nulpunkt.

Selv ikke i tilspidsede sager kan eller vil vi som fagforening stille direkte krav om fyringer. Vi kan hjælpe medarbejderne med at dokumentere og formulere problemstillinger og rette dem det rigtige sted hen, og vi kan ytre os kritisk både internt på arbejdspladsen og om nødvendigt i pressen for at sikre, at advarslerne bliver hørt. Den støtte giver vi selvfølgelig også vores ledermedlemmer, der har udfordringer med deres overordnede.

Fyringer kan være en vej for arbejdspladsen til at starte på en frisk, men det bør aldrig være det første skridt. Dette af respekt for den kompleksitet, der oftest omgærder problemer på arbejdspladsen.

I Guldborgsund er vi ikke i tvivl om, at problemerne først og fremmest løses med massive opnormeringer, langt bedre inddragelse af medarbejderrepræsentanterne og ro i organisationen. En pludselig fyring af tre medarbejdere er det stik modsatte.