REGIONSLEDER: Kom med i forsamlingshuset

"Det er en dyd i DS at give plads og opmærksomhed til alle medlemmer."

For nylig blev jeg spurgt, hvornår jeg er mest stolt af min fagforening. Da man ikke måtte svare ”hver dag”, beskrev jeg et billede, der dukkede op for mit indre. Billedet af et forsamlingshus. Hvor folk kommer for at lytte, dele erfaringer, blive klogere – og hygge sig.

Det er, når vi formår at samle mange medlemmer – fysisk eller elektronisk– at den største følelse af stolthed rammer mig. Når socialrådgivere flokkes til DS-forsamlingshuset for at dyrke vores faglige fællesskab og går herfra lidt klogere, mere trygge og opmuntrede.

I Region Øst har vi to gange det seneste halve år holdt møder om et af socialrådgiverfagets vilkår: Risikoen for psykiske belastninger ved at rådgive og behandle mennesker i vanskelige situationer. Møder, der har samlet næsten 300 medlemmer, såvel studerende, ledere og medlemmer i almindelige socialrådgiverstillinger og offentligt som privat ansatte. Møder, der har givet uvurderlig viden om psykiske belastningsreaktioner, og hvordan de kan forebygges og håndteres. Møder, der har givet oplevelsen af et stærkt fagligt fællesskab – at vi ikke hver især står alene. Møder, der har gjort mig stolt.

Til efteråret åbner forsamlingshuset på vid gab – og du er inviteret! Ikke bare til at møde op, lytte og dele holdninger, men også til at tage ansvar for DS’ fremtid og beslutte rammerne for de næste års debatter. Vi holder generalforsamlinger i de tre regioner, hvor du kommer tæt på DS’ arbejde, og du har mulighed for at stille op til poster i regionsbestyrelserne og repræsentantskabet.

Det er ikke farligt, og du kan roligt tage ordet. Noget af det, jeg også er stolt af ved DS, er nemlig, at vi giver plads til det enkelte medlem. Det er en dyd i DS at give plads og opmærksomhed til alle medlemmer. Så det kun ikke er Mads, Ditte eller Rasmus, der repræsenterer os.

Vores møder om psykiske belastninger var ikke blevet til noget, hvis det ikke havde været for Birgit – et ungt, nyvalgt regionsbestyrelsesmedlem i Region Øst, der ikke var bange for at komme med indspark og tage ansvar for, at møderne blev afviklet. Måske er du den næste Birgit? Uanset hvad skal du være hjertelig velkommen i forsamlingshuset!