OK18: Socialrådgivere ønsker højere løn og pension

Hvis det står til medlemmerne, skal Dansk Socialrådgiverforening kæmpe for at få hævet både løn og pension ved de kommende overenskomstforhandlinger. Men også det pressede arbejdsmiljø har været til debat på socialrådgivernes klubmøder om ønsker til Dansk Socialrådgiverforenings overenskomstkrav, fortæller en række tillidsfolk.

Der er kun få måneder til, at overenskomstforhandlingerne går i gang. Alligevel er der en række ting, som kan få indflydelse på vilkårene for forårets forhandlinger. Blandt andet sammenhængsreformen – den plan for, hvordan det offentlige kommer til at ”køre længere på literen” – som innovationsminister Sophie Løhde (V) forventes at fremlægge i foråret 2018.

Ordene kommer fra Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, som står foran de omkring 20 fællestillidsrepræsentanter (FTR) for de kommunalt ansatte socialrådgivere, som er samlet til FTRseminar i Nyborg den 3. oktober.

Deltagerne har holdt en række debatmøder i klubberne på deres arbejdspladser, hvor socialrådgiverne blandt andet har diskuteret arbejdsmiljø og vilkår samt prioriteret deres ønsker til, hvilke krav, DS skal fremsætte ved de kommende OK18-forhandlinger.

Flere af de fremmødte tillidsfolk har brugt Dansk Socialrådgiverforenings nye prioriteringsspil ved klubdebatterne – et kortspil, der sætter fokus på en række mulige overenskomstkrav. Det har været et rigtigt godt redskab til at få gang i diskussionerne, lyder det fra en række af tillidsfolkene.

Højere pension kræver flere etaper

Et af de mest fremtrædende ønsker fra DS-medlemmerne er at få hævet pensionen fra de nuværende 14,7 procent.

Mads Bilstrup understreger, at han og resten af socialrådgiverforeningens forhandlingsdelegation netop går til forhandlingsbordet med et krav om højere pension.

– Pensionsprocenten skal helt sikkert have et hak opad. Den pose penge, vi har at forhandle om, er ikke stor nok til, at pensionsprocenten kommer op på for eksempel 16, men vi kan tage et skridt på vejen, som vi så følger op igen ved OK21, siger han med henvisning til den generelle forventning om, at OK18 vil byde på en ny treårig overenskomstperiode.

Flere af tillidsfolkene spørger til, hvad DS vil gøre for de socialrådgivere, som efter et vist antal år støder på et lønloft.

– Vi hører fra mange socialrådgivere på løntrin 40, at de ikke kan komme højere, fordi ”så kommer de for tæt på lederlønningerne.” En mulighed for at komme det til livs er at gå efter at hæve vores lederlønninger. For det vil betyde, at menige socialrådgiveres løn kan komme højere op, før de rammer et loft, siger regionsformanden.

TILLIDSFOLK: HER ER VORES ØNSKER TIL OK18

Vi har spurgt tre fællestillidsrepræsentanter, hvad de og deres kolleger prioriterer som nogle af de vigtigste krav, når den nye overenskomst skal forhandles. Højere pension, mere efteruddannelse og bedre vilkår for tillidsfolk, lyder nogle af svarene

Thomas Kristiansen, socialrådgiver i Jobcenter Frederikshavn, Frederikshavn Kommune

– Mange socialrådgivere i Frederikshavn har været presset af blandt andet et højt sygefravær. Så under vores OK-debatter har der været stor efterspørgsel på, om man i forbindelse med OK18 kan gøre noget for at styrke arbejdsmiljøet. Vi har mange nyuddannede med små børn, som gerne så mulighed for at kunne gå lidt ned i tid i en periode. Der har også været bud efter at få hævet pensionen, hvor mange påpeger, at vi ligger lavere end kolleger med tilsvarende uddannelse. Desuden har flere efterspurgt, at vi styrker muligheden for efteruddannelse og putter flere midler i kompetencefonden.

Stine Flensted, socialrådgiver i Social og Handicap, Gentofte Kommune

– Løn og pension var vores topprioritet. Vi talte meget om behovet for at få en ordentlig pensionsprocent, og selv om folk havde forskellige holdninger alt efter alder og anciennitet, var der faktisk rigtig stor solidaritet. Det OK18-prioriterings-spil, som DS har lavet, var virkelig godt og hjalp til at åbne for diskussioner af ting, vi tit overser, fordi vi pr. automatik fokuserer meget på løn og pension i OK-debatterne. Vi fik masser af inspiration både konkret til overenskomstønsker og til ting, vi selv kan arbejde med lokalt – eksempelvis mulighed for at dyrke motion i arbejdstiden.

Tina Mortensen, socialrådgiver, Job 1, Jobklare Kontanthjælp, Odense Kommune

– Arbejdsmængde og sagstal fyldte meget i vores OK-diskussion, for mange socialrådgivere er meget pressede. Det ville være fantastisk, hvis der ved OK18 kunne indgå elementer, som kan styrke vores arbejdsmiljø. Vi har også talt om behov for mere tid til tillidsfolkenes opgaver for medlemmerne og til samarbejde og dialog med ledelsen, for det vil også give mulighed for at styrke trivslen blandt socialrådgiverne i kommunen. Der var også debat om ulighed i løn mellem mandlige og kvindelige ansatte.

LEDERE. LØN MATCHER IKKE OPGAVER OG ANSVAR

Opgaveporteføljen for socialrådgivere i lederstillinger er vokset støt de seneste mange år, uden at lønniveauet er fulgt med, og derfor er der behov for et lønløft til leder-socialrådgivere. Sådan lød en af tilbagemeldingerne på de regionale debatmøder, som Dansk Socialrådgiverforening op til OK18 har holdt for socialrådgivere i lederstillinger.

Læs hele artiklen ”Lønnen matcher ikke opgaver og ansvar, mener lederne” på socialraadgiverne.dk

KØREPLAN FOR OK18

DECEMBER 2017: Udveksling af krav mellem lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne.

DECEMBER 2017 – FEBRUAR 2018: Overenskomstforhandlingerne foregår.

MARTS 2018: Medlemsmøder og urafstemning om forhandlingsresultatet.

APRIL 2018: De nye overenskomster træder – såfremt medlemmerne har stemt ja – i kraft.

FAGBEVÆGELSEN TIL ARBEJDSGIVERE: REELLE FORHANDLINGER, TAK

Forhandlingsfællesskabet og CFU, som forhandler næsten 750.000 offentligt ansattes generelle overenskomster – heriblandt socialrådgivernes – udtrykker i et åbent brev forventning om, at ”KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, frie og fair forhandlinger med organisationerne på  undervisningsområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid.”

Baggrunden er, at arbejdsgiverne indtil videre nægter at forhandle en ny arbejdstidsaftale for de mange undervisere, der blev ramt af Folketingets lovindgreb oven på lærerlockouten fra 2013.

Lovindgrebet annullerede de hidtidige arbejdstidsaftaler indgået mellem underviserne og deres offentlige arbejdsgivere, og en række socialrådgivere, som underviser på landets SOSU-skoler, var blandt de ramte.