Ny bestyrelse med fokus på studerende og nyuddannede

Der var mange på talerstolen, da Region Nord holdt generalforsamling. Ytringsfrihed og arbejdsmiljø var nogle af hovedemnerne – men alt fra de studerendes til seniorernes rettigheder blev debatteret, fortæller regionsformanden.

REGION NORD: ’Det var nok den mest succesfulde generalforsamling, jeg har deltaget i’. Sådan konkluderer regionsformand i Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord Mads Bilstrup efter regionens generalforsamling, hvor hele 150 socialrådgivere deltog. Han uddyber:

– Der var stor debatlyst og god stemning – og tilfredshed fra både medlemmer, ansatte i Nord og mig selv. Faktisk var der så meget gang i debatten, at vi måtte skære den lidt af til sidst, for ellers ville vi være blevet helt forpustede af også at skulle nå middag og underholdning. Det tegner godt med et stigende engagement i foreningens arbejde.

Debatlystne kampvalgskandidater

Mads Bilstrup fortæller, at en del af debatlysten skyldtes, at der var 15 opstillede til de 10 pladser i regionsbestyrelsen, og 38 kandidater til regionens 29 pladser som delegeret på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde i november. Med sådan et par kampvalg var der mange, der gerne ville markere sig på talerstolen.

– Nogle af de nyvalgte til regionsbestyrelsen har været meget aktive i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende for 5-6 år siden. Nu har de fået sig noget erfaring fra praksis, og så er de klar til at kæmpe for foreningen igen, siger Mads Bilstrup og tilføjer:

– De vil gerne gå aktivt ind i arbejdet for, at de studerende og nyuddannede får en god intro og organiserer sig i SDS og DS. Det førte til en debat om, hvordan man får de unge og nyuddannede til at tænde på det store, faglige fællesskab. Så det bliver en del af Region Nords fokus de næste par år.

Pas på arbejdsmiljøet

De nye fattigdomsskabende ydelser, organisering af medlemmer og overenskomstforhandlingerne i 2018 var nogle af overskrifterne i Mads Bilstrups mundtlige beretning. Han fortæller, at især de mange reformer og love, som erstatter hinanden, straks man har vænnet sig til det seneste, skabte debat i forsamlingen.

– Der var en del debat om dårlige arbejdsvilkår, ytringsfrihed og konsekvenserne ved at sige fra. Og der blev sat spot på, at man er nødt til selv at gøre opmærksom på problemerne – at det ikke kun er en opgave for DS. Han fortæller, at også oplægget om det gode arbejdsliv fik folk på talerstolen:

– Især seniorrettighederne blev debatteret, og der blev givet udtryk for, at de er svære at forhandle hjem i kommunerne – og selv hvis det lykkes, bliver sagsstammen ikke mindre af, at man får færre timer, siger Mads Bilstrup og tilføjer:

– Generalforsamlingen efterlyste også større synlighed fra DS på arbejdsmiljøområdet, hvor de mener, at DS ofte først kommer, når Arbejdstilsynet har været der. Til det måtte jeg opfordre folk til at sige til, for vi kan kun tage problemerne i opløbet, når vi kender til dem. For der er ingen tvivl om, at en – for at bruge vores egne ord – tidlig forebyggende indsats virker.

Region Nords skriftlige og mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.


Den nye bestyrelse i Region Nord

Der stillede seks nye kandidater op til regionsbestyrelsen, mens kun et enkelt af de tidligere medlemmer havde valgt ikke at genopstille. Derfor blev der kampvalg om pladserne. Den nye bestyrelse består af:

 • Mads Bilstrup, regionsformand
 • Jeppe H. Andersen
 • Sisi Ploug Pedersen
 • Niels Skinnerup
 • Sune Kirketerp
 • Lena Skovgaard
 • Birthe Madsen
 • Matilde Lundgaard – NY
 • Lillian S. Hansen – NY (tidligere 1. suppleant)
 • Ida Louise Jervidalo – NY
 • Morten Ejgod Nielsen – NY