Mit yndlingsord: Relation

Af Naja Brice, socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant, Handicap-teamet, Job og Velfærd, Sønderborg Kommune

Der er så meget godt i ordet og så mange betydninger, som hele tiden udvides og udvikles i ens bevidsthed og underbevidsthed: Kontakt, kommunikation, sprog.

Der er altid to parter. Det foregår hele tiden i forskellige former: Verbal, nonverbal, fælles opmærksomhed, socialt samspil, indbyrdes interaktion, samspillets betydning (socialkonstruktivisme og interaktionisme), kollega-leder, borger-medarbejder, kollega-tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant-leder, mor-barn, far-barn, veninder imellem og i kærlighed mellem to.