Mit hadeord: Sammen hver for sig

Af Benny P. Madsen, socialrådgiver, 3F Varde-Billund.

Jeg har fra tid anden hørt kollegaer sige: ”Det er da godt, at vi kan være sammen hver for sig”.

Jeg forstår vigtigheden af digital kommunikation, og i denne coronatid er digitale samtaler kommet for at blive.

Det er lidt skræmmende, fordi kropssprog og sanseindtryk udgør en vigtig del af samtalen.

Og hvordan får vi i samtalen med klienten alle nuancer med via et skærmbillede? Samtalen er et vigtigt redskab i det sociale arbejde, men ’sammen hver for sig’ indbyder til at isolere den enkelte.