MIT ARGUMENT: Invester i handicap­området!

Af Sandra Krebs-Hille, socialrådgiver og adjunkt på Københavns Professionshøjskole, socialrådgiveruddannelsen, kandidat i familieterapi og systemisk praksis

Handicapområdet har brug for investeringer, blandt andet for at sikre, at områdets fagprofessionelle er klædt tilstrækkeligt på til opgaven gennem for eksempel efteruddannelse og organisatoriske rammer, der støtter borgernes behov for inddragelse.

Vi har brug for, at handicapområdet bliver attraktivt for erfarne og dygtige praktikere som socialrådgivere, psykologer og pædagoger, der kan sikre borgernes retssikkerhed og muligheder for at tage del i fællesskabet.

Vi har brug for, at negative og misvisende narrativer om mennesker med særlige forudsætninger og deres pårørende som nogle, der sluger en stor del af budgetterne på bekostning af andre sårbare, bliver erstattet af positive fortællinger.