”Min drivkraft er en stærk retfærdighedssans”

Michaela Lindblad blev tillidsrepræsentant for kollegerne i Varde Jobcenter tilbage i 2019. Dengang havde kun 24 ud af 60 socialrådgivere valgt at være medlem af DS. I dag er medlemstallet næsten fordoblet.

”Min drivkraft er en stærk retfærdighedssans”

Foto: Mete Mørk

Hvorfor ville du være ­tillidsrepræsentant?

En del af drivkraften er en stærk retfærdighedssans, jeg altid har haft med mig. Helt tilbage fra folkeskolen, hvor jeg stod op og forsvarede en klassekammerat foran hele klassen. Jeg kan ikke redde hele verden, men jeg har en sans for, at alle har ret til at have det bedst muligt. Samtidig havde jeg lyst til at gøre noget ved den lave organisering, der var i jobcenteret på det tidspunkt. Der var 60 socialrådgivere ansat, men kun 24 var medlem af DS.

Du er lykkedes med at få hævet medlemstallet til 47 medlemmer af DS. Hvordan?

Jeg har banket på døren hos dem, der ikke er medlem og spurgt, om de havde tid til en hurtig snak. Ofte har det bare været 10 til 15 minutter. Nogle gange har det bare været en invitation ind i DS, andre gange har jeg fortalt om, hvad DS’ rolle og indflydelse er, når det gælder løn og arbejdsforhold. Nogle er for eksempel ikke klar over, at deres arbejdsvilkår og løn ikke alt sammen er bestemt ved lov. Så jeg kan godt finde på at fortælle om fagforeningens historie, for hvis man glemmer historien og tager ting for givet, så har vi pludselig ikke goderne og rettighederne mere. Hvert enkelt medlem ude på arbejdspladserne er vigtig. De er med til at give fagforeningen styrke til at forhandle løn og arbejdsvilkår. Det skal vi værne om.

Du er også blevet fællestillidsrepræsentant. Hvordan ser du din rolle her?

Jeg bruger en del tid på at skabe en relation til medlemmer, ledere og chefer, fordi det styrker samarbejdet. Derudover er min rolle som fællestillidsrepræsentant også at bakke mine TR-kollegaer op. Som eksempelvis i en lønforhandling i en afdeling, der havde været kørt fast længe. Jeg tog med til forhandlingen for at bakke den lokale tillidsrepræsentant op – og vi kom ikke helt i mål, men vi nåede længere, end man havde gjort i flere år. Det er en balance at få mit arbejde som myndighed på sygedagpenge til at harmonere med tillidsarbejdet, for jeg bruger omkring 12 timer om ugen på tillidsarbejde.

Hvordan får du indflydelse?

Det prøver jeg blandt andet på ved at være synlig. For eksempel bruger jeg meget tid på at forberede møder i MED-systemet (Samarbejdssystemet, red.) Jeg har lovet mig selv at være aktiv på hvert møde, så det ikke bliver tidsspilde.

Jeg har også inviteret udvalgsformanden for arbejdsmarked og integration til klubmøde for Jobcenteret. Jeg er ikke helt vildt politisk interesseret, men det er en vigtig faktor i en politisk organisation, at politikerne også hører noget fra medarbejdernes synspunkt. Det handler om at byde sig til og ikke bare vente på at blive budt ind.


CV Michaela Lindblad
37 år, Grindsted

  • 2018 – Jobcenter Varde Kommune
  • 2010-2018 – Jobcenter Esbjerg Kommune
  • 2010 – Uddannet socialrådgiver
  • 2019 – Valgt til tillids­repræsentant
  • 2021 – Valgt til fælles­tillidsrepræsentant