Mere tid til kerneopgaven – men risiko for standardiseret sagsbehandling

Både socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant kan se en række fordele ved digitalisering af socialt arbejde. Men sidstnævnte er også bekymret for, at en beslutningsunderstøttende robot kan føre til standardiseret sagsbehandling.

Helene Nadja Rosenkrantz har som socialrådgiver i Borgercenter Børn og Unge, Amager, i et års tid haft glæde af robotterne Albert Aktindsigt, Flora Foranstaltning og søskenderobotten Abbas.

– For mig handler det om at fjerne nogle af de mange indviklede arbejdsprocesser og de mange klik. Vi bruger rigtig meget af vores tid på at tænke på it i forbindelse med vores arbejde, fordi vi skal journalisere og dokumentere så meget, som vi skal. Noget af det er meget kringlet, og hvis man ikke har en intuitiv fornemmelse for systemer og it, så bruger man endnu mere tid og kræfter på det. Når nogle af arbejdsprocesserne bliver automatiserede, så kan vi koncentrere os mere om kerneopgaven.

Børnesygdomme

Men der kan ifølge Helene Nadja Rosenkrantz også være udfordringer med de automatiserede arbejdsprocesser.

– Robotter kan godt være ufleksible. De er jo ikke sagsbehandlere, og robotterne arbejder ud fra koder, der er lidt firkantede, så på den måde er vi også stødt på, at en robot har handlet uhensigtsmæssigt. Det er børnesygdomme, som vi kender det, når nye systemer skal implementeres, og det bliver der løbende rettet op på.

Helene Nadja Rosenkrantz er CSCansvarlig, hvilket vil sige, at hun skal få it-fagsystemet til at køre sin daglige gang for de 125 medarbejdere i enheden. Derfor har hun nedsat sagstal og med sine 15 sager, har hun cirka halvt så mange sager som sine kolleger.

Hun vurderer, at robotterne sparer hende for en halv times skærmarbejde om ugen. For andre kan der ifølge Helene Nadja Rosenkrantz være tale om en større tidsbesparelse. Dels fordi de har flere sager, end hun har, og dels fordi de måske ikke er lige så fortrolige med systemerne, som hun er i kraft af sin funktion som CSC-ansvarlig.

Risiko for standardisering

Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i København Kommunes Socialforvaltning, Marie P. Vithen, kan også se mange fordele i en digitalisering af dele af det sociale arbejde.

– Robotter som Albert Aktindsigt og søskenderobot Abbas kan spare socialrådgiverne for en del skærmarbejde. Og jeg håber selvfølgelig, at de tidsbesparelser, som vi opnår med robotter, bliver givet tilbage til socialrådgiverne i form af mere tid til de udsatte borgere og ikke fra ledelsens side bliver betragtet som rene besparelser.

Men Marie P. Vithen er skeptisk ved udsigten til, at en algoritme på baggrund af kunstig intelligens kan anbefale foranstaltninger og handlemål i de enkelte sager.

– Jeg er en smule bekymret for, at vi udvikler en standardiseret form for sagsbehandling, som man let kan købe ind på, hvis man har for mange sager og har alt for travlt, eller hvis man er helt nyuddannet.