Mange har brug for en ny fortælling om sig selv

5 HURTIGE Et dansk projekt med at få traumatiserede flygtninge i arbejde bliver fremhævet i rapport fra Nordisk Ministerråd, fordi det får næsten en tredjedel af deltagerne på selvforsørgelse. Socialrådgiver Maja Gammelgaard fra Dansk Flygtningehjælp er leder af projekt Business Training.

Hvad er særligt for jeres målgruppe?

De er udsatte og traumatiserede, og det er også fælles, at man kan dokumentere, at der ikke er en effekt af det, man har prøvet i kommunerne i forhold til tilknytning til en arbejdsplads.

En tredjedel af dem, som har afsluttet projektet hos jer, er overgået til selvforsørgelse. Hvad kan I, som kommunerne ikke kan?

Vi har fire indsatser, som i sig selv ikke er nye, men det er sammensætningen: Det er Place and Train, som er praktik. Vores tanke er, at praktikken kommer først, træningen kommer bagefter. Så har vi undervisning, som er målrettet dem, der er på de enkelte hold. Det kan være træning i arbejdspladskultur, i sygdomskultur eller i jobsøgning. Som en tredje ting får alle deltagere mentorstøtte. Mentor får til opgave at arbejde med det, der er sten på vejen – for eksempel at gå med i praktikken eller skabe overblik over kompleksiteten omkring den enkelte. Endelig er der individuelle samtaler til her-og-nu opståede ting. Det, som for andre kan være banalt, kan betyde, at deltageren ikke møder i praktik – eksempelvis at der er kommet et brev fra jobcenteret. Virksomhederne kan også altid komme i kontakt med os og få den hjælp eller støtte, som de har brug for.

Det er en omfattende indsats, og rapporten konkluderer også, at det er nødvendigt at investere ”ud over normalindsatsen” i den her gruppe. Kan det betale sig?

Vi får mange af dem ud i de fag, hvor man mangler ufaglært arbejdskraft, og i en midtvejsevaluering siger 80 procent af virksomhederne, at dem, de har haft i en praktik, faktisk er en arbejdskraftressource. Har vi råd til at lade sådan en ressource gå til spilde?

Hvad er den vigtigste lære af projektet indtil nu?

At vi tror på potentialet i de her mennesker. Vi kalder bevidst deltagerne for trainees, fordi vi kan se, at rigtig mange har brug for en ny fortælling om sig selv, der ikke går på helbredsproblemer eller manglende kompetencer, men som går på: Selvfølgelig kan du få et arbejde. Og det tager vi afsæt i hver gang, vi snakker med dem.

Hvad sker der med jeres viden?

Lige nu er otte kommuner og 344 flygtninge med i projektet, og vi er i gang med at få overført til driften til kommunerne. Konkret har vi to kommunale medarbejdere, der indgår på lige fod med vores projektkonsulenter for at få indarbejdet metoderne. Vi tror meget på den måde at vidensoverføre på. Vi håber, at partnerne i kommunerne tager alt det, de kan bruge, og overfører til egen drift, når vi er færdige.