LEDER: Vi skal have tilliden tilbage

"Vi skal tænke nyt, men politikernes bud på nytænkning er besparelser, som kun gør ondt værre."

”Der er ikke plads til individuelle sagsforløb, og alt for meget tid går med opgaver, som ikke har en effekt for den enkelte borger. Derudover er det et område, som (…) konstant er i modvind og tager fagligheden fra den enkelte medarbejder”.

Sådan lyder en socialrådgivers status i en rundspørge, som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget blandt medlemmer på beskæftigelsesområdet. En anden socialrådgiver skriver:

”Borgerne (red.) møder et system, som slet ikke har tillid til dem. Der er alt for meget fokus på kontrol, og det er dræbende for samarbejdet”.

De to socialrådgivere udtrykker meget præcist den mistillid, der præger den offentlige og politiske debat om jobcentrene. Debatten har raset i mange år og fik for nyligt nyt liv med Venstres udspil om en ny beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsessystemet er indrettet på politikeres mistillid til, at borgerne vil arbejde, at socialrådgiverne stiller krav, og at kommunerne holder både borgere og medarbejdere i ørerne.

Stram styring og uendelige dokumentationskrav efterlader en meget lille plads til den faglige vurdering. I rundspørgen oplever kun tre procent, at politikerne på Christiansborg har tillid til deres og kollegaernes faglighed. Tre procent!

Politikernes mistillid til borgerne viser sig ved deres vedvarende fokus på sanktioner af ledige, selvom vi ved, at langt de fleste på kontanthjælp har komplekse problemer.

Vi skal tænke nyt, men politikernes bud på nytænkning er besparelser, som kun gør ondt værre. Der er brug for et opgør med mistilliden og de rammer og vilkår, der burde understøtte, ikke modarbejde, det helhedsorienterede, sociale arbejde på jobcentrene.

Derfor kommer vi nu med vores bud på grundlæggende forandringer, der tager udgangspunkt i socialrådgivernes faglighed og borgernes samlede situation.
Jeg håber, politikerne vil lytte! Tillid er kernen i socialt arbejde. Den skal vi have tilbage.