LEDER: Vi gør en forskel for velfærdssamfundet

"Vi skal sammen blive skarpere på, hvad det er, vi kan som socialrådgivere, og vi skal sikre, at omverdenen også kender til den forskel, vi gør."

’Stærkere sammen – for et godt arbejdsliv og socialfaglig stolthed.’ Det er titlen på planen for Dansk Socialrådgiverforenings arbejde de kommende fire år, som Repræsentantskabet vedtog i november. Det er en plan, der fylder mig med stolthed, optimisme og glæde.

DS’ resolution for de næste fire år har tre spor, som Dansk Socialrådgiverforening skal arbejde efter. Vi vil:

Styrke professionen og skabe bedre vilkår for det sociale arbejde. Vi skal skabe stærkere fællesskaber og øget engagement blandt socialrådgivere i hele landet. Og endeligt skal vi sikre en bedre medlemsoplevelse for det enkelte medlem, der har brug for hjælp.

Det arbejde, vi nu sætter i gang, bygger videre på vores tidligere arbejde. For eksempel indsatsen for et bedre arbejdsmiljø for socialrådgiverne, som har været en central prioritering i de sidste to år.

Kampagnen ”Tid til socialt arbejde” har tydeligt vist, at vi kan sætte socialrådgivernes arbejdsvilkår på dagsordenen samtidig med, at vi udvikler konkrete redskaber til at forbedre arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Det er erfaringer, som vi bruger og bygger videre på.

En del af grundlaget for at nå målene handler om at styrke vores fagprofessionelle stolthed. Vi skal sammen blive skarpere på, hvad det er, vi kan som socialrådgivere, og vi skal sikre, at omverdenen også kender til den forskel, vi gør. Det betyder blandt andet, at vi fortsat skal skabe synlighed i offentligheden af værdien af socialrådgivernes arbejde og de alsidige og nødvendige arbejdsopgaver, som vi løser i velfærdssamfundet. Det er en fælles stor og vigtig opgave for os alle.

Men først – i den helt nære fremtid – venter julen. Jeg håber, at I får nogle rare og rolige dage med jeres kære. Jeg vil også ønske jer og jeres familier et rigtig godt nytår og sende en stor tak for jeres indsats for de sårbare og udsatte mennesker i Danmark i det helt særlige år 2020.