Kun hver tredje nyuddannede socialrådgiver får en god start

Dansk Socialrådgiverforening og KL anbefaler, at nyuddannede socialrådgivere i deres første job skal have et introforløb og en mentor, og at der skal være tid til at kunne gå stille og roligt i gang med egne sager. Men det er kun hver tredje nyuddannede socialrådgiver, som får det, viser en ny rundspørge. På den baggrund lancerer Dansk Socialrådgiverforening kampagnen #En God Start.

Værsågod. Her har du dine sager og et it-program, du aldrig har arbejdet i. Så er det bare i gang med at indkalde borgere, du aldrig har mødt, til møder du ikke har prøvet at holde før.

Det er virkeligheden for mange af de socialrådgivere, der er uddannet inden for de seneste to år, og er blevet ansat i kommunernes forvaltninger. Det viser en ny rundspørge, som Dansk Socialrådgiverforening har lavet.

Dansk Socialrådgiverforening (DS) og KL (Kommunernes Landsforening) er i det fælles projekt ’Nøglen til en god start’ blevet enige om, at nyuddannede socialrådgivere bør have et introforløb og en mentorordning, og at der skal være tid til, at de kan gå stille og roligt i gang med deres egne sager, mens de løbende bliver introduceret til arbejdsgangene.

Men under en tredjedel af de nyuddannede socialrådgivere – kun 29 procent – får en oplæring, der lever op til de anbefalinger.

Hård start stresser nyuddannede

Der er ikke udarbejdet fælles retningslinjer for, hvor lang oplæringsperioden for nyuddannede socialrådgivere skal være, men Dansk Socialrådgiverforening anbefaler introforløb på en til tre måneder, en mentor i ni til tolv måneder og færre arbejdsopgaver i cirka seks måneder afhængig af den nyuddannede socialrådgivers forudsætninger og arbejdsopgavernes kompleksitet.

Det er de færreste nyuddannede, som får et introduktionsforløb, der lever op til det. Rundspørgen viser, at størstedelen af introforløbene kun varer en til tre uger. Størstedelen af de nyuddannede har kun en mentor i en til tre måneder. Og stort set alle dem, der starter med færre arbejdsopgaver, har fuld sagsstamme efter tre måneder. Faktisk er der kun to af de 226 respondenter, der har fået en oplæring, som lever op til Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger.

Den hårde start, som mange af de nyuddannede socialrådgivere har fået i faget, sætter sine spor. 42 procent føler sig stressede, og 15 procent har allerede været sygemeldt med stress. Det rammer især de nyuddannede socialrådgivere, der ikke er startet med færre arbejdsopgaver – af dem føler 53 procent sig stressede hele tiden eller ofte.

Og det er især de stressede nyuddannede, der overvejer at forlade socialrådgiverfaget eller at skifte til et andet område. Det står særligt skidt til på børneområdet, hvor 55 procent af de nyuddannede overvejer at skifte område, og 37 procent overvejer helt at forlade faget, mens det på beskæftigelsesområdet er 41 procent, der overvejer at skifte område og 23 procent, der overvejer helt at forlade faget.

Kommunerne har ikke knækket koden

Dansk Socialrådgiverforening og KL har helt tilbage i 2015 udarbejdet materialer og værktøjer, der skal inspirere kommunerne til at iværksætte introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere i projektet ’Nøglen til en god start’. Hvorfor er det så ikke sket endnu i størstedelen af kommunerne?

Det har fagbladet Socialrådgiveren spurgt formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler, om. Han svarer i en skriftlig kommentar, at han er helt enig i, er det er meget vigtigt, at nyuddannede socialrådgivere får en god og tryg start i deres job. Både for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, men også så vi kan rekruttere og fastholde dygtige socialrådgivere i den kommunale velfærd.

”Det er bestemt mit indtryk, at kommunerne generelt arbejder målrettet og ambitiøst på at sikre, at nyuddannede socialrådgivere bliver godt introduceret til arbejdsopgaverne og integreret i det sociale og faglige fællesskab, så de er rustede til at løfte ofte komplicerede sager – for eksempel på børneområdet – og samtidig trives i deres hverdag. Men jeg ved også, at kommunerne efterspørger inspiration til, hvordan man kan skrue et godt introduktionsprogram sammen – og undersøgelsens resultater afspejler jo også, at ikke alle kommuner endnu helt har knækket koden i en hverdag, der i forvejen er travl,” skriver han blandt andet.

Michael Ziegler forventer, at kommunerne vil lade sig inspirere af projektet ’Nøglen til en god start’, der blev genoptaget i 2021. I den forbindelse har DS og KL fået konsulenter fra Københavns Professionshøjskole til at hjælpe arbejdspladserne med at udvikle supplerende materialer, som er blevet afprøvet på udvalgte arbejdspladser. Blandt andet Borgercenter Børn og Unge på Brønshøjvej i København, se artikel side 16.

DS: God start til alle nyuddannede

Dansk Socialrådgiverforenings forkvinde, Signe Færch, er på baggrund af resultaterne fra rundspørgen dog ved at miste tålmodigheden med de ­kommunale arbejdsgivere, når det kommer til at prioritere at tage godt imod nyuddannede socialrådgivere.

– Vi har i flere år arbejdet for at få kommunerne til at indføre intro- og mentorordninger lokalt, men alt for mange steder er det ikke sket, eller kvaliteten af forløbene er for dårlig. Det giver alt for mange nyuddannede socialrådgivere en skæv start på arbejdslivet, og det har konsekvenser. For borgerne, for kollegaerne og ikke mindst for dem selv, understreger Signe Færch.

Derfor foreslår Dansk Socialrådgiverforening nu, at nyuddannede socialrådgivere får tre nye rettigheder i den første tid i deres første job: Ret til grundig introduktion. Ret til mentor – med tid til mentoropgaven. Ret til færre arbejdsopgaver i starten.

De tre forslag vil Signe Færch tage med, når regeringen i løbet af efteråret inviterer arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger om løn- og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Og hun står ikke alene med forslaget: Reformkommissionen, som er nedsat af regeringen, opfordrer arbejdsmarkedets parter til at etablere introforløb for velfærdsprofessionelle som lærere, pædagoger og socialrådgivere. I publikationen ’En attraktiv vej til alle unge’ står der blandt andet:

”Der er behov for gode overgange fra uddannelse til job, så færre lærere, pædagoger og socialrådgivere oplever et praksischok (…). Det kan også bidrage til, at færre forlader deres fag. Introforløbene kan fx indebære en hensigtsmæssig mængde arbejdsopgaver for nyuddannede, bedre rammer for teamsamarbejde og faglig sparring, mentorordninger og ret til supervision.”

Forud for trepartsforhandlingerne har Dansk Socialrådgiverforening sat gang i kampagnen #EnGodStart, der skal sætte behovet for introforløb og mentorordninger på dagsordenen.

– Alle socialrådgivere – studerende, nyuddannede og mere erfarne – kan være med til at sende et stærkt signal til politikerne og arbejdsgiverne ved at deltage i kampagnen og skrive under på, at nyuddannede socialrådgivere skal have ret til grundig introduktion, ret til færre arbejdsopgaver i starten og ret til en mentor med tid til mentoropgaven, lyder opfordringen fra Signe Færch.


Mangelfuld oplæring

Kun 29 procent af de nyuddannede socialrådgivere har fået både introforløb, mentor og færre arbejdsopgaver. Størstedelen af forløbene varer kortere tid, end Dansk Socialrådgiverforening anbefaler.

Kilde: Rundspørge om introordning og mentorforløb, Dansk Socialrådgiverforening, 2023


Hård start sætter spor

Mange nyuddannede socialrådgivere bliver stressede og overvejer at forlade faget, viser en rundspørge blandt socialrådgivere, der er uddannet inden for de seneste to år og er blevet ansat i kommunerne.


Deltag i kampagnen

Du kan deltage i kampagnen #En God Start ved at skrive under på, at nyuddannede socialrådgivere skal have ret til en grundig introduktion, færre arbejdsopgaver i starten og en mentor med tid til mentoropgaven.
Skriv under på socialraadgiverne.dk/en-god-start.


Hvad siger loven?
Ifølge den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø har arbejdsgiverne pligt til at sikre en ordentlig introduktion til stillingens indhold. I paragraf 10 står der: ”Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.”


Du kan finde inspirationsmaterialer om etablering af introduktions- og mentorordninger for nyuddannede og nyansatte socialrådgivere på socialraadgiverne.dk/nysoc