Hverken et rungende ja eller nej til legalisering af cannabis

I stedet for at tale for et ja eller nej, skal vi fokusere på, hvilken betydning det kan have for forskellige målgrupper, og vedkende os, at både den nuværende politik og legalisering har og vil have både negative og positive konsekvenser.

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg bliver ofte spurgt til min holdning om legalisering af cannabis. I forsøget på at finde svaret på det spørgsmål har jeg konstateret, at der er gennemført mange forsøg og undersøgelser, og at det er muligt at finde argumenter, der underbygger både nej og ja til legalisering. Til gengæld deler debatten sig skarpt i en nej-fløj og en ja- fløj, og jeg tænker på, hvad det er, der skaber den polarisering af synspunkterne.

Fra jeg var 15 år, var jeg meget engageret i Elevorganisationen LoE. Ud over at være optaget af at skabe en bedre skole havde vi det til fælles, at vi havde et meget stort forbrug af rusmidler. Der blev primært drukket øl og røget cannabis. Vi opfattede det på ingen måde som problematisk, at vi røg og drak.

Som voksen har jeg erfaret, at mens jeg som ung oplevede det som uproblematisk at være i et miljø, hvor der blevet røget meget cannabis, så har andre voksne nogle helt andre erfaringer fra deres ungdom. De har oplevet venner, der røg cannabis, hvor det fik store negative konsekvenser. Lige som jeg altså var i et miljø, hvor det øjensynligt ikke fik alvorlige konsekvenser, at vi røg cannabis endog som meget unge, er der andre, der har oplevet store og negative konsekvenser ved deres forbrug. Og mens vi alle er endt i gode stillinger og med såkaldt gode liv, så er der andre unge, der ikke kom længere end til bænken eller gaden, eller som er døde som følge af deres rusmiddelforbrug.

Jeg oplever igen og igen, også i faglige sammenhænge, at vores blik på cannabis hænger sammen med vores egne henholdsvis positive og negative erfaringer. Og er det mon sådan, at der blandt ja-sigerne gemmer sig en gruppe voksne, der lige som jeg har oplevet cannabis som et positivt rusmiddel, og at det er blandt nej-fløjen, at vi skal finde dem, der har negative erfaringer. Måske tager den her debat slet ikke sit udspring i erfaringer og undersøgelser, men i stedet for i vores private erfaringer.

Vi mennesker og verden er en kompleks størrelse, og jeg behøver ikke at læse tykke rapporter for at vide, at svaret på, om legalisering af cannabis er en god idé ikke er et rungende ja eller nej. Jeg kan bare tage udgangspunkt i de erfaringer, vi har i vores privatliv. For unge og voksne, der har det godt, er et rekreativt forbrug af cannabis ikke særligt farligt, men for udsatte og sårbare unge risikerer vi, at en legalisering vil betyde, at flere prøver det og derved også kan udvikle et misbrug af stoffet.

Så i stedet for at tale for et ja eller nej, synes jeg, at vi skal fokusere på, hvilken betydning det kan have for forskellige målgrupper, og begge fløje bør vedkende sig, at både den nuværende politik og legalisering har og vil have både negative og positive konsekvenser.