GUIDEN: Sådan vælger du efteruddannelse

Er du i tvivl om, hvilken efter- og videreuddannelse du skal vælge, og om du har tid til at fordybe dig? Vi har samlet en række gode råd, som kan inspirere dig.

4 tjekpunkter – stil skarpt på dine ønsker og behov

Start med at stille dig selv nogle afklarende spørgsmål for at finde ud af, hvilken form for efteruddannelse, der passer dig bedst.

Hvor megen tid har du mulighed for at bruge?

Overvej hvor megen tid du har mulighed for at bruge på forberedelse, undervisning, løsning af opgaver og eventuel eksamen. Det kan være svært at gennemskue, men ETCS-points giver et billede af tidsforbruget. Moduler på 10 ETCS-point svarer til cirka 270 timers arbejde.
Det er vigtigt at være bevidst om egne ressourcer og få nogle klare rammer og vilkår med sin arbejdsgiver. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at lave en forventningsafstemning med ens private bagland, så det ikke er der, man skal møde forhindringer.

Hvad er dit mål?

Hvad vil du opnå? Blive dygtigere i dit nuværende job eller kvalificere dig til et nyt job eller område? Er det vigtigt at få en kompetencegivende uddannelse i form af en master- eller diplomuddannelse?

Hvad er dit ambitionsniveau?

Er du startet på efteruddannelse, er det vigtigt, at du får nogle gode studievaner. For eksempel at du beslutter dig for at bruge to timer hver mandag og onsdag aften på at læse. Det er vigtigt at fastlægge sit ambitionsniveau ud fra de vilkår, man har. Og at se i øjnene, at der er ting, man er nødt til at nedprioritere. Det allervigtigste er, at man er topmotiveret for at gå på uddannelse.

Hvordan ser dit arbejdsliv ud om fem år?

Hvor ser du dig selv i dit arbejdsliv om fem år? Hvilken type opgaver har du? Hvordan bruger du dine styrker og kvalifikationer? Det er vigtigt ikke kun at tænke efteruddannelse ud fra den jobfunktion, du har her og nu, men også mere langsigtet – og med blik for, at man skal være i længere tid på arbejdsmarkedet.

Kilder: Christine Hemme, efter- og videreuddannelsesansvarlig på VIA University College, og Dansk Socialrådgiverforening


Sådan får du råd søg Kompetencefonden

  • De fleste former for efter- og videreuddannelse koster penge, men der er mulighed for at få støtte blandt andet via Kompetencefonden, som er et resultat af Dansk Socialrådgiverforenings overenskomstforhandlinger.
  • Er du ansat i en kommune eller en region, har du mulighed for at få tilskud til din kompetenceudvikling fra DS – enten via Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond. Så hvis du gerne vil videreuddanne dig – og din arbejdsgiver er enig – så klik ind på socialraadgiverne.dk/kompetencefonde og læs mere om betingelserne.

Eksempler på økonomisk støtte

  • Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet kan tages med tilskud fra Socialstyrelsen. Læs mere på Socialstyrelsen hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.
  • Støtte fra Den Regionale Kompetencefond eller Den Kommunale Kompetencefond. Den studerende kan søge om 25.000 kroner om året og kan få op til 80 procent af uddannelsesprisen dækket.

Læs mere på socialraadgiverne.dk/kompetencefonde.


Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge?

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du i et karriereperspektiv og i den udstrækning det kan lade sig gøre, tager en kompetence­givende uddannelse, når du skal vælge efteruddannelse.

For socialrådgivere er en kompetencegivende efter- og videreuddannelse lig med en diplomuddannelse, en masteruddannelse eller en kandidatuddannelse.

Diplom
Diplomuddannelser er erhvervsrettede videregående uddannelser på niveau med mellemlange videregående uddannelser. Tages oftest på deltid.

Master
Masteruddannelser er erhvervsrettede videregående uddannelser på niveau med en længerevarende videregående uddannelse. Tages som udgangspunkt på deltid.

Kandidat
Kandidatuddannelser er som udgangspunkt en toårig længerevarende videregående uddannelse, der tages på fuld tid. En række kandidatuddannelser er åbne for socialrådgivere og professionsbachelorer. En kandidatuddannelse kan give adgang til ph.d.-uddannelse.


Kurser af kortere varighed
Hvis du ønsker at ajourføre og dygtiggøre dig inden for dit aktuelle arbejdsområde, udbydes der mange relevante korte kurser og læringsforløb. Deltagelse i sådanne kurser giver dog ikke formelle eller anerkendte kompetencer i forhold til anden uddannelse og det øvrige arbejdsmarked.

Find efteruddannelseskurser på socialstyrelsen.dk og ug.dk.