God faglig ledelse skal fremtidssikre velfærden

LEDER: Lederne skal vide og forstå, hvad der foregår på tværs af den offentlige sektor, så de faglige ledere sammen kan vurdere, om indsatserne reelt gavner borgeren.

Mens vi venter på Ledelseskommissionens anbefalinger til, hvordan ledelsen af den offentlige sektor kan blive bedre, vil jeg skitsere nogle af Dansk Socialrådgiverforenings vigtigste bud på, hvilke forandringer, der er behov for.

God ledelse handler i høj grad om at give vores dygtige ledere et reelt råderum – så de ikke hele tiden skal have fokus på at tilpasse sig systemet højere oppe – med risiko for at bruge alt for mange kræfter på at lede opad. For det tager tid fra det, som det offentlige ledere bør have som omdrejningspunkt: At skabe velfærd og resultater for borgerne – og det kræver, at lederne får medarbejderne til at fungere bedst muligt.

Dét gør medarbejderne, når de oplever, at deres ledere har et reelt ledelsesrum. Hvor der kan tænkes nye tanker og handlemåder, som sikrer, at socialrådgiverne har de bedste forudsætninger for at løse deres kerneopgaver. Til gavn for borgerne.

Eksempelvis, som det skete, da Herning Kommune gik forrest med at implementere en investeringsmodel på børneområdet – som blev et succesfuldt modsvar til politikernes krav om at spare.

Tilsvarende succeshistorier er også ved at brede sig på beskæftigelsesområdet, hvor en række kommuner, der investerer i færre sager per medarbejder og en helhedsorienteret, håndholdt indsats, får flere ledige væk fra kontanthjælp – i job eller uddannelse. Og giver socialrådgivere mulighed for at udføre godt socialt arbejde.

Ud over et reelt ledelsesrum, er der også brug for ledelse med faglig viden – det vil sige både flerfaglig og fagfaglig ledelse. Vi skal udvikle det flerfaglige samarbejde for at skabe den nødvendige sammenhæng i indsatsen for borgerne.

Lederne skal vide og forstå, hvad der foregår på tværs af den offentlige sektor, så de faglige ledere sammen kan vurdere, om indsatserne reelt gavner borgeren – og ikke mindst sikrer en sammenhængende indsats for borgeren.

Dansk Socialrådgiverforening prioriterer ledelse højt. Jeg er for nylig blevet politisk ansvarlig for lederområdet, og jeg vil have et stærkt fokus på, hvordan vi fortsat fostrer dygtige, faglige ledere, som er en stor del af svaret på en forbedring af den offentlige sektor. Det kræver som nævnt god ledelse og ledere med socialfagligt kendskab og dømmekraft, og her er socialrådgiverledere særligt attraktive, fordi de er rundet af professionen.

Og at formanden for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening, Anders Fløjborg, har fået en plads i følgegruppen til regeringens ledelseskommission, ser jeg som en anerkendelse af, at socialrådgiverledere er væsentlige spillere i ledelsen af den offentlige sektor. Derfor er det også med stor forventning, at vi ser frem til Ledelseskommissionens anbefalinger – og foreløbig flugter udmeldinger og input rigtig godt med, hvad vi i DS mener, at der er brug for af forandringer.