Først den ene vej…

Siden jobcentrene blev født, har skiftende ministre og reformer præget arbejdet i jobcentrene.

JANUAR 2007

Den statslige Arbejdsformidling (AF) nedlægges i forbindelse med kommunalreformen, og der dannes i stedet 91 jobcentre. Frem til august 2009 har flertallet af jobcentrene både statslig og kommunal ledelse. Claus Hjort Frederiksen (V) er siddende beskæftigelsesminister.

 

APRIL 2007

300-timers reglen træder i kraft. Reglen gælder ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp. Hvis en ægtefælle ikke inden for de seneste to år mindst har haft 300 timers ordinært arbejde, mister ægteparret den ene kontanthjælp.

 

SEPTEMBER 2008

Et flertal i Folketinget udvider 300-timersreglen til en 450-timersregel.

 

APRIL 2009

Inger Støjberg (V) bliver ny beskæftigelsesminister.

 

MAJ 2009

Et flertal i Folketinget vedtager ”Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem”, hvor kommunerne overtager de statslige dele af jobcentrene. Kommunerne får dermed ansvaret for beskæftigelsesindsatsen for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Overtagelsen træder i kraft 1. august 2009.

 

JULI 2011

450-timers reglen ændres til en 250-timers regel.  I stedet for 450 timer inden for to år, hæves arbejdskravet til 250 timer inden for ét år.

 

SEPTEMBER 2011

Folketingsvalg – VK-regeringen går af og SRF-regering overtager magten. Mette Frederiksen (S) bliver ny beskæftigelsesminister.

 

DECEMBER 2011

Et flertal i Folketinget vedtager at afskaffe starthjælpen, som trådte i kraft i 2002, og kontanthjælpsloftet, som trådte i kraft i 2004.

 

DECEMBER 2012

Et flertal i Folketinget vedtager førtidspension- og fleksjobreformen, som blandt andet indfører ressourceforløb og minifleksjob. Reformen træder i kraft 1. januar 2013

 

JUNI 2013

Et flertal i Folketinget vedtager kontanthjælpsreform med de nye vurderingskategorier jobparat og aktivitetsparat, som erstatter de hidtidige ”matchgrupper.” Uddannelseshjælp – en social ydelse på SU-niveau – introduceres til ”uddannelsesparate” kontanthjælpsmodtagere under 30 år, og der indføres ”gensidig forsørgerpligt” for samlevende par. Desuden introduceres nytteindsats og koordinerende sagsbehandlere. Reformen træder i kraft 1. januar 2014.

 

FEBRUAR 2014

Kun få uger efter at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft, må beskæftigelsesminister Mette Frederiksen – på baggrund af vidt forskellig praksis i kommunerne – præcisere reglerne for, hvornår unge kan betragtes som ”uddannelsesparate”.

 

JUNI 2014

Et flertal i Folketinget vedtager en sygedagpengereform, som blandt andet forkorter afklaringsperioden til maks. 22 uger samt indfører jobafklaringsforløb. Aftalen er fuldt indfaset i januar 2015.

 

OKTOBER 2014

Henrik Dam Kristensen (S) bliver ny beskæftigelsesminister

 

DECEMBER 2014

Et flertal i Folketinget afskaffer gensidig forsørgerpligt for samlevende par. Ændringen træder i kraft 1. januar 2016.

 

JUNI 2015

Folketingsvalg – SR-regeringen går af og V-regering overtager magten. Jørn Neergaard Larsen (V) bliver ny beskæftigelsesminister.

 

AUGUST 2015

Et flertal i Folketinget vedtager en refusionsreform, om sænker den statslige refusion til kommuners ydelsesudgifter fra 80 procent til 20 procent i løbet af det første år, en borger modtager en ydelse. Reformen træder i kraft 1. januar 2016.

 

SEPTEMBER 2015

Integrationsydelsen – en social ydelse på SU-niveau – træder i kraft. Ydelsen erstatter kontanthjælp til personer med lovligt ophold i Danmark, der har boet uden for EU’s grænser i mere end ét ud af de sidste otte år.

 

MARTS 2016

Et flertal i Folketinget vedtager den såkaldte ”Jobreform fase 1”, som indfører 225-timersreglen og loft over kontanthjælpen.

 

JULI 2016

Integrationsydelsen udvides til at erstatte kontanthjælp for alle i Danmark, som ikke har boet i Danmark i mindst syv ud af de sidste otte år.

 

OKTOBER 2016

Beskårede ydelser som følge af kontanthjælpsloftet og 225-timersregel træder i kraft.

 

NOVEMBER 2016

Troels Lund Poulsen (V) bliver i forbindelse med den nydannede VLAK-regering ny beskæftigelsesminister.