Firedages ­arbejdsuge

Vi har spurgt DS’ ­regionsformand, arbejdsmarkedschefen i ­Odsherred Kommune og ­forskeren, der følger forsøget, om udfordringerne ved at indgå en aftale om en firedages ­arbejdsuge.

”Afgørende at ordningen er frivillig”

Rasmus Balslev, formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Øst

– Dansk Socialrådgiverforening har sammen med HK og Akademikerne forhandlet aftalen om forsøget med en fire-dages arbejdsuge med Odsherred Kommune. Grundlæggende er alle initiativer, der sættes i verden for at øge medarbejdernes trivsel, jo positive.

– Det har været afgørende for DS både at sikre god tid til at forberede og indføre ordningen og ikke mindst gøre den frivillig. Og jeg synes, at kommunen er gået til opgaven med både alvor og respekt for, at det er en stor omvæltning.

– Vi har også trykprøvet, hvor reelt det var, at arbejdsgiverne mente, at det her var for medarbejdernes skyld. Men det er vi blevet betrygget ved over mange møder med dem. Vi er jo ikke forvænt med, at store organistionsændringer er til for de ansattes skyld. Og i sig selv løser ordningen jo ikke problemer med arbejdspres, men muligheden for at restituere i tre dage i træk gør en forskel, viser sundhedsforskningen.

”Ikke altid nemt at være rockstjerne”

Janne Gleerup, lektor på Center for Arbejdslivsforskning ved Roskilde Universitet

– Jeg har kaldt Odsherred Kommune for rockstjerner, for de blev blæst bag over af opmærksomhed, da de lancerede forsøget sidste år. De er udråbt som pionerer i at modernisere en offentlig arbejdsplads. Det er rigtigt, men det kan også være en stor belastning – det er ikke altid nemt at være rockstjerne. Man skal ikke negligere, at omstillingen kræver ret meget af både medarbejdere og deres familier. For lederne er det også rigtig vigtigt at få drøftet forventningerne til ledelsesstilen i organisationen – få afstemt, hvis der for eksempel er meget store forskelle i hvor stramt eller løst, man leder.

– Vi følger forsøget i alle tre år. Det er interessant for os at følge eksperimentet med en ombrydning af en sejlivet, historisk grundpræmis om en arbejdsuge på fem dage. Og at undersøge, om medarbejderne oplever en anden restitution med tre samlede fridage, fremfor to.

– Vi skal også undersøge, hvordan omverdenen – borgere og brugere – oplever det.

”Matematisk set er der mindre drift”

Andreas Hegnsvad, arbejdsmarkedschef i Odsherred Kommune

– Forsøget med en firedages arbejdsuge er en strategisk mulighed for at være anderledes som kommune og blandt andet kunne tiltrække nye medarbejdere. Men ordningen giver også nogle udfordringer, for eksempel at vi ikke har borgerbetjening om fredagen, så man får ekstra travlt de andre dage. Og for dem, som har takket nej til at være med i forsøget, er der ikke ledere og kollegaer til stede på arbejdspladsen om fredagen. Omvendt giver det dem ro til at lave deres arbejde. Jeg har hørt andre sige, at det er hårdt at have så mange borgermøder – op til 20 samtaler, som skal gøres på fire dage. Her er det selvfølgelig min opgave som leder at se på nye og innovative måder at holde møder på og samtidig sikre, at vi overholder lovgivningen.

– Jeg deler bekymringen for, om vi kan opretholde samme produktivitet som før, fordi man skal klare det samme på 35 timer fremfor 37. Så matematisk set forsvinder der noget drift, men vi har endnu ikke fået videnskabeligt svar på, om det gør en forskel.

 

» Læs også First movers i det offentlige: Tre dages weekend er som en lille ferie