DEBAT: Sammen vender vi strømmen

af Sarah Henneberg Linding, fællestillidsrepræsentant, Esbjerg Kommune

Som fællestillidsrepræsentant oplever jeg desværre, at socialrådgivere kan ende i et ubehageligt krydspres, hvis de gør opmærksom på uhensigtsmæssige arbejdsgange eller direkte lovbrud. Når man står over for modstridende krav fra ledelsen, kollegerne og borgerne, alt imens man forsøger at overholde lovgivningen og etiske principper, kræver det mod og støtte at stå fast på korrekt praksis og sikre retfærdighed for borgerne.

Vores position som socialrådgivere giver os en både bred og dyb viden om sociale problemer, og hvordan de løses bedst i overensstemmelse med lovgivningen. Jeg tror, at vi let kommer til at tage den viden for givet – at vi opfatter, det vi ved, og det vi gør, som banalt. Det er det ikke. Vi er eksperter inden for vores fag. Det skal vi føle os både stolte og forpligtede af.

Stolte, fordi vi hver eneste dag gør en forskel for konkrete mennesker og for samfundet som helhed.

Forpligtede, fordi vi er blandt de få, der oplever, når udsatte menneskers rettigheder trædes under fode, og loven brydes.

Men vi er forpligtede i fællesskab. Det er hårdt at stå alene. Derfor skal vi turde at sparre med hinanden i hverdagen om de dilemmaer, vi møder – at tale med hinanden om det, vi ser og oplever. Rumme hinandens tvivl og bakke hinanden op. Når vi ikke får sagt fra, handler det ofte om tvivl og en oplevelse af at stå alene. Det skaber frygt. En frygt, vi kan overskride ved at tale sammen og reflektere i fællesskab.

Jeg ser heldigvis også eksempler på fagfæller, der siger fra. Det er svært at være den, der stiller de ubekvemme, men fagligt nødvendige, spørgsmål. De skal stilles, og dem, der tør, fortjener ros og anerkendelse. Det er meget sværere at sige fra alene end at følge med strømmen. Så lad os sammen vende strømmen og skabe en arbejdskultur, hvor vi taler sammen, reflekterer og siger fra i fællesskab.