DEBAT: Lyt til de udsatte – opret flere udsatteråd

"Det står helt klart, at vi kun kommer uligheden til livs, hvis alle sektorer bidrager."

Opgøret med ulighed i sundhed bliver en central del af den kommende sundhedsreform, lover sundhedsminister Magnus Heunicke. Og stor tak for det, for som Sundhedsstyrelsen dokumenterer, så er uligheden i sundhed stor. Der skal selvklart tages hånd om den brede ulighed. Men sundhedslovens § 2 om let og lige adgang til behandling af høj kvalitet gælder for alle borgere – også de mest udsatte.

De mest udsatte lever 19 år kortere end den øvrige befolkning. Og 41 procent af dem har forsøgt at tage deres eget liv. Tallene har stort set været uændrede i mange år.

Det er i mine øjne helt vildt, at der er så stor forskel, og det skal der gøres noget ved. Og her skal der mere og andet til end motion på arbejdspladsen, den praktiserende læge som tovholder og hjemmebesøg af en sygeplejerske. For de mest udsatte har ikke et arbejde, de har ikke kontakt til deres praktiserende læge, og de har ikke noget hjem at få besøg af sygeplejersken i, eller også er de ikke hjemme, når hun kommer.

Der skal tænkes nyt og anderledes.

Det har man heldigvis indset i Region Hovedstaden, hvor man som den første region i Danmark nedsatte et udsatteråd for at få input direkte fra de udsatte selv og dem, der arbejder med udsatte. Det er vigtige første skridt, som jeg håber, de andre regioner vil lade sig inspirere af.

For det står helt klart, at vi kun kommer uligheden til livs, hvis alle sektorer bidrager. Derfor kan man også hente inspiration i Rådet for Socialt Udsattes ti konkrete råd til både kommuner og regioner. Her er for eksempel anbefalinger til kommunerne om mere sundhedspersonale, hvor de udsatte befinder sig. Og om forpligtende partnerskaber mellem regioner og kommuner, så ingen efterlades.

Det er meget konkrete og ikke særlig omkostnings­tunge tiltag, der skal til. Og der er tale om en overskuelig målgruppe. Ifølge VIVE udgør de mest udsatte med psykisk lidelse, misbrug og andre komplekse sociale problemer cirka én procent af befolkningen – svarende til 52.000 personer.

Til gengæld er potentialet kæmpestort, både menneskeligt og økonomisk. Det er bare om at komme i gang.

Kira West er formand for Region Hovedstadens udsatteråd og forstander for Reden København


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk