DEBAT: Hvorfor pause min beskæftigelsesindsats?

"Gad vide, hvor mange andre sygemeldte, der som mig nu ser sig som værende langt fra arbejdsmarkedet?"

Efter min stresssygemelding har jeg fået gavnlig hjælp og støtte fra Københavns Jobcenter, som har bevilget en beskæftigelsesindsats med tilhørende støtte hos Hans Knudsen Instituttet. Hos instituttet modtager jeg undervisning om blandt andet stresshåndtering samt støtte til at genindtræde på arbejdsmarkedet.

Denne undervisning blev i december omlagt til at foregå online for at undgå spredning af corona, hvilket, efter min mening, har fungeret glimrende. Dog fik jeg i midten af marts den kedelige nyhed, at regeringen har besluttet midlertidigt at nedlægge alle beskæftigelsesindsatser på grund af corona – og det inkluderer åbenbart også de beskæftigelsesindsatser, som allerede foregår online og dermed ikke udgør en smitterisiko.

Nu står jeg bare tilbage med det simple spørgsmål: Hvorfor? Hvorfor vælger regeringen at sætte pause på alle disse forløb for sygemeldte ledige, når flere af forløbene i forvejen er online? I min optik er beslutningen truffet på et ikke-eksisterende grundlag, idet forløbet i forvejen ikke udgør en smitterisiko, når det er online.

Desværre har beslutningen stor betydning for mig og min sygdom, da jeg som stressramt har behov for den struktur og rammesætning, som et beskæftigelsesforløb naturligt sætter for mig – også når det er online.

I min optik kommer jeg på denne måde længere væk fra arbejdsmarkedet, end jeg var, før indsatsen blev stoppet, da jeg nu ikke længere får støtte til at sætte struktur, motivation og mening på min hverdag. Gad vide hvor mange andre sygemeldte – stressramte og andet – denne, tilsyneladende ubegrundede, beslutning påvirker negativt. Og gad vide, hvor mange andre sygemeldte, der som mig nu ser sig som værende langt fra arbejdsmarkedet. Jeg forestiller mig ikke, at det er dét, der skal til, for at skubbe landets økonomi i gang efter coronakrisen.


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk