DEBAT: Nej til FH’s udmelding om forsvarsforbehold

"Det sociale arbejde har en lang historie, når det kommer til anti-militarisme og ikke-voldelig konfliktløsning..

Vi havde egentlig ikke forestillet os, at vi ville skrive et indlæg om afstemningen om forsvarsforbeholdet. Men når formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard og FH’s forretningsudvalg anbefaler et ja til afskaffelse af forsvarsforbeholdet, føler vi et behov for at udtrykke vores holdning.

Det er kritisk, at FH uden forudgående debat kommer med en yderst kontroversiel melding, der ikke er afstemt med medlemsorganisationerne og 1,3 millioner lønmodtagere. Med FH-toppens støtte til et ja, stiller de sig ukritisk på regeringens side uden at forholde sig til afstemningens timing, som udnytter krigen i Ukraine til at gennemtrumfe et politisk tiltag, der ikke vil gøre en forskel for befolkningen i Ukraine.

Nyheden om afstemningen kom på samme pressemøde som meddelelsen om, at der årligt vil blive afsat 18 milliarder kroner ekstra til forsvaret. Nogle vil nok hævde, at det er to adskilte diskussioner. Men når vi ser på Lizette Risgaards udmelding, noterer vi os, at begge dele bifaldes som en del af en større militær udbygning og to sider af den samme hensigt. Samme stemmer vil måske også hævde, at det er en skrøne, at EU vil opbygge egen hær. Men EU har allerede i dag forskellige væbnede korps, og Lissabon-traktatens bestemmelser om fælles forsvars- og sikkerhedspolitik peger i retning af egentlige EU-væbnede styrker, som vil kunne blive udsendt, selv om et dansk folketing stiller sig imod det.

Det sociale arbejde har en lang historie, når det kommer til anti-militarisme og ikke-voldelig konfliktløsning. Og vi mener, at vi som faggruppe har redskaber til at kunne bygge en bedre verden, hvor våbenmagt ikke er den herskende orden.

Dele af fagtoppen kan formentlig se et potentiale i ekspansion af våbenindustrien. Som medborgere og i særdeleshed som socialrådgivere mener vi, at pengene er bedre brugt på en alvorlig tiltrængt saltvandsindsprøjtning til vores fælles velfærd.


Jens Rosendal, socialrådgiver i Døgnvagten, Københavns Kommune
Anders Bruun Andersen, socialrådgiver i Hjemløseenheden, Københavns Kommune.


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk