Coronakrisen ramte nyuddannede hårdt på ledigheden

Corona-nedlukningen gjorde det svært for nyuddannede at komme i arbejde. Hårdest ramt blev gruppen, der blev færdiguddannede i kvartalet før den første nedlukning i 2020 og akademikerne. Men også professionsbachelorer og faglærte fik færre jobchancer.

Da coronakrisen ramte i foråret 2020, gik det i første omgang hårdt ud over jobchancerne for dem, der blev færdiguddannede i kvartalet op til den første store nedlukning. Både for faglærte og personer med en videregående uddannelse lå dimittendledigheden højere end normalt tre måneder efter endt uddannelse. De nyuddannede, der blev færdige senere på året, hvor samfundet ikke var lukket så kraftigt ned, oplevede til gengæld ikke nær så stor stigning i ledigheden.

For nyuddannede faglærte og professionsbachelorer tyder tallene på, at stigningen i dimittendledigheden er aftaget, når man følger nyuddannede fra andet kvartal 2020. Analysen viser også at nyuddannede akademikere er hårdest ramt af dimittendledighed.

Uddannelser skal matche behov

Andelen af ledige blandt uddannede fra 2. kvartal 2020 ligger cirka to procentpoint over andelen fra året før for nyuddannede med kortere videregående uddannelse og længere videregående uddannelse, mens ledigheden for nyuddannede faglærte og professionsbachelorer fra 2. kvartal 2020 er tilbage på niveau med 2. kvartal 2019.

Dykker man ned i tallene på de enkelte retninger, så ses det, at stigningen i dimittendledigheden var bredt funderet på fagområder, og her er akademikerne hårdest ramt.

Ofte beregner man udviklingen i dimittendledigheden for hele skoleår. Ser man på seneste årgang, det vil sige, hvor man kigger på nyuddannede i skoleåret fra juni i året og til juli året før, så ses det, at coronakrisen har medvirket til stigende ledighed for den seneste årgang af nyuddannede på alle uddannelser. Næsten hver tredje nyuddannet akademiker er ledig tre måneder efter endt uddannelse.

Færre er ledige med tiden

For de nyuddannede i 1. kvartal 2020 er det muligt at undersøge ledigheden i den sjette måned efter endt uddannelse. Her måler vi altså ledigheden for nyuddannede, der afsluttede frem til slutningen af marts 2020, og følger dem frem til udgangen af september måned i 2020. Her er der flere, der finder arbejde med tiden. Færre er ledige, når man ser seks måneder efter endt uddannelse sammenlignet med tre måneder efter.

Den stigende ledighed for nyuddannede som følge af coronakrisen ses, når man sammenligner 1. kvartal 2020 med året før. Alle fire grupper nyuddannede har oplevet stigende dimittendledighed i 2020.

Hvis man viser udviklingen siden 2006 ses det, at andelen af nyuddannede akademikere, der er ledige seks måneder efter endt uddannelse, nu er på højde med det niveau, de oplevede i 2012.

Den løbende sæsonkorrigerede udvikling på kvartaler viser også tydeligt, at de nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i begyndelsen af 2020, har oplevet større dimittendledighed i kølvandet på coronakrisen.

Dimittendledighed med forskelle

Det er vigtigt, at vi som samfund holder et vågent øje med, om coronakrisen fortsat gør det sværere for nyuddannede at finde arbejde, og om de, der var ledige seks måneder efter nedlukningen, stadig hænger fast i ledighed.

Den helt store bekymring i den sammenhæng er også den fortsat høje andel af nyuddannede akademikere, der er ledige. Det er vigtigt, at vi som samfund holder øje med, om de uddannelser, der er på hylderne, matcher arbejdsmarkedets behov.


Hovedkonklusioner
23,6 procent af de nyuddannede fra første kvartal 2020 var ledige 13 uger efter endt uddannelse. Til sammenligning gjaldt det kun for 16,7 procent af de nyuddannede fra samme kvartal 2019.

Nyuddannede akademikere blev ramt hårdest. Næsten hver tredje var ledig tre måneder efter endt uddannelse.

De, der blev uddannet senere på foråret i 2020, var ikke nær så hårdt ramt af stigende ledighed. Det gjaldt særligt for nyuddannede faglærte og professionsbachelorer.

Cirka 22 procent af de nyuddannede akademikere var ledige et halvt år efter endt uddannelse. Dermed var nyuddannede akademikere den gruppe, der har den højeste dimittendledighed.

For både faglærte og personer med videregående uddannelse betød coronakrisen også, at flere nyuddannede var ledige seks måneder efter endt uddannelse.


Andel nyuddannede, der er ledige tre måneder efter endt uddannelse

Figuren viser andelen af nyuddannede, der er fuldtidsledige 13-16 uger efter endt uddannelse.
Anm.: Omfatter nyuddannede fra 1. kvartal og 2. kvartal.
Omfatter nyuddannede med en faglært uddannelse, kort videregående uddannelse, professionsbachelor eller kandidatuddannelse.

Færre nyuddannede er ledige, des længere tid man giver dem til at finde arbejde

Figuren viser andelen af nyuddannede fra 1. kvartal 2020, der var ledige hhv. 13 og 26 uger efter endt uddannelse.
Anm.: Andelen af ledige er opgjort som fuldtidsledighed i mindst 4 sammenhængende uger.

Kilde: AE pba. DST-registerdata herunder Beskæftigelsesministeriets DREAM-register.


Mie Dalskov Pihl er  chefanalytiker og projektchef AE-Rådet