”Børn lever i familier, hvor der indimellem mangler mad”

5 HURTIGE: Mere end 100.000 danskere oplever, at de ikke har penge til nok mad. Det viser en undersøgelse fra Københavns Universitet, som professor Lotte Holm har været med til at lave.

I har undersøgt, hvordan husholdninger i Danmark håndterer økonomisk pres og dermed nedskæringer på madbudgettet. Hvorfor lave sådan en undersøgelse?

Vi ville se på, hvad der sker i et velfærdssamfund som det danske, når folk kommer under økonomisk pres. Der er en lang tradition i andre lande for, at man følger med i usikker adgang til fødevarer – men ikke herhjemme. Måske fordi man har tænkt, at alle har adgang til tilstrækkelig mad i et rigt samfund som vores.

Hvad var de mest interessante resultater?

Det overraskede os, at vi faktisk fangede folk, der var fødevareusikre – det havde vi nok ikke forestillet os, at vi ville. Og det var de enlige mødre og kontanthjælpsmodtagere – det gælder hver fjerde enlige forsørger, og mellem 31 og 48 procent af de danske husholdninger, der modtager kontanthjælp, invalidepension eller dagpenge.

Ja, I konkluderer forsigtigt, at omkring 100.000 danskere har usikker adgang til fødevarer. Hvad betyder usikker adgang?

Den formelle definition lyder: ”Manglende eller usikker adgang til at anskaffe eller spise tilstrækkelig mad af passende kvalitet under socialt acceptable omstændigheder”. Så med andre ord: Har du mad nok? Har du oplevet, at der ikke var mere mad? Og havde du ikke råd til at købe mere? Har du oplevet at måtte skære ned på eller undvære måltider? Har du måttet stjæle, stifte gæld eller skralde for at få mad?

Det er jo ikke som sådan ny viden, at maden er noget af det, der bliver skåret på hos mennesker, der er økonomisk pressede. Hvad bidrager jeres undersøgelse med her?

Jeg synes, at den bidrager med at vise, at det sandsynligvis er sådan, at vi i Danmark ikke mere kun skal snakke om relativ fattigdom, men at vi skal snakke om absolut fattigdom – hvor man mangler mad. Vi har talt om, at børn ikke kan komme til børnefødselsdage, men virkeligheden er, at nogle af dem lever i familier, hvor der indimellem mangler mad.

Det er første gang, der bliver lavet sådan en undersøgelse i Danmark. Hvad ser du gerne, at der sker fremover?

Jeg mener, at man bør følge det op. Man er nødt til at forfølge og overvåge, hvordan det udvikler sig. Hvor mange hænger fast i den usikre adgang til fødevarer? Hvad sker der over tid? Vi har udviklet et spørgeskema, så man gør det nemt for eksempel at undersøge, hvad der sker, når de økonomiske og politiske forhold ændres. Som hvis man eksempelvis regulerer kontanthjælp og andre ydelser.

Lotte Holm er professor på Institut for fødevare- og ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Har været med til at lede undersøgelsen: ”Food in Turbulent Times.”