ARBEJDSMILJØKKAMPAGNE – 3 fortællinger: Vi har tid til vores arbejde

Vi har udvalgt tre fortællinger fra kampagnen 'Tid til socialt arbejde', hvor socialrådgiverne har mulighed for at udfolde deres faglighed, fordi de har tid til deres arbejde. De gode historier vil blive bragt ­videre til politikerne sammen med eksempler fra de arbejdspladser, hvor der ikke er tid til at udføre arbejdet ordentligt.

1 Tid til at inddrageforældre og netværk

Indsendt af socialrådgiver i en børne- og familie­afdeling

Jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som myndighedsrådgiver i børne- og familieafdelinger i syv år, og her mangler der tid til godt socialt arbejde. Men i de sidste to år har jeg udelukkende arbejdet med familierådslagninger, og her har der været god opbakning fra ledelsen og det politiske system, og jeg har den nødvendige tid til min rådighed.

Der er tid til planlægningen med forældre og ikke mindst børnene og de unge. Der er tid til inddragelse af familie og netværket, jeg besøger bedsteforældre, onkler, tanter, søskende, naboer, venner og så videre.

I modellen er der fokus på det, der fungerer, hvem der kan kompensere for det, der mangler omkring barnet og hvordan. Og der er fokus på input fra familie og netværk om det behov, barnet og forældrene har. Til rådslagningen planlægger barn, familie og netværk løsninger på nogle spørgsmål, som socialrådgiver har lavet sammen med barnet.

Jeg møder et netværk, der er glad for muligheden for inddragelse, som måske i mange år har tænkt over, hvordan de kan tilbyde deres støtte og opbakning til børn og forældre. De bruger ord som “taknemmelig”, og at familien og netværket er kommet tættere på hinanden.

Jeg ser, at modellen giver energi til forældre og børn. Jeg ser, at børnene kommer i trivsel, og så ser jeg, at kommunikationen mellem socialrådgivere og forældre, børn og netværk bliver løsningsfokuseret. Forældrene begynder at skrive til rådgiverne om det, der nu lykkes omkring barnet.

Alt dette giver selvfølgelig et godt arbejdsmiljø og oplevelsen af, at arbejdet lykkes.

2 Tid til fordybelse og faglig udvikling

Indsendt af en socialrådgiver i en arbejdsmedicinsk klinik

På min arbejdsplads arbejder vi tværfagligt læger, psykologer og socialrådgiver. Mit arbejde er hovedsagelig vejledning i forhold til borgere, der ikke længere kan fortsætte deres arbejde som tidligere på grund af sygdom. Jeg er sparringspartner for de borgere, der har brug for det.

Vi har tid til vores arbejde, tid til fordybelse og faglig udvikling. I perioder kan der være pres på, men vi har lov til at prioritere vores opgaver, så vi ikke “vælter”. De, der ikke selv er gode til den proces, kan naturligvis få hjælp til at prioritere opgaverne.

Vores arbejdsmiljø er fast punkt på dagsordenen på vores ugentlige personalemøder. Alle opståede problemer forsøges løst her og nu, hvis det er muligt, eller i en proces over en periode. Vi har ligeledes “ugens succeshistorie” som fast punkt på personalemøder for at fremme de positive historier. Vi har et trivselsudvalg, der arbejder med at fremme trivsel og sociale sammenhænge på vores arbejdsplads.

3 Tid til at tænke ud af boksen

Indsendt af en socialrådgiver i et Jobcenter

Jeg sidder selv i et projekt, hvor vi hver har 20 borgere, som har sager på tværs af social- og beskæftigelsesafdelingen, så vi sikrer, at borgerne har få kontakter ind i kommunen. Dette giver TID til fordybelse i den enkelte sag, muligheder for at tænke uden for boksen, så der ikke skabes standardløsninger til mennesker, som ikke passer ind i standarder. Derudover giver det et godt arbejdsmiljø at:

  • Alle i huset hilser.
  • Jobcenterchefen har skaffet et bordfodboldbord, så han indbyder til fællesskab og sjov.
  • Humoren fylder meget.
  • Der er TID til borgere, kollegaer og til faglig fordybelse.
  • Mangfoldighed på arbejdspladsen. Religion, herkomst og handicap afspejler de borgere, vi har.