Overblik over muligheder for at få krisehjælp

På Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside kan man få et overblik over de forskellige muligheder for at få krisehjælp, herunder om DS’ krisehjælpsordning.

Hvis du har en kollega, der har brug for krisehjælp på grund af forhold på arbejdspladsen, og som overvejer at søge DS’ krisehjælpsordning, skal vedkommende allerførst undersøge, om der er andre muligheder for at få støtte.

De andre muligheder for krisehjælp kan være:

  • Arbejdsgiverens personalepolitik
  • Arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring
  • Private forsikringer
  • Den offentlige sygesikring

Hvis medlemmet IKKE kan få støtte fra hverken arbejdsgiver, arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, via den offentlige sygesikring eller fra sine private forsikringer, kan medlemmet søge Dansk Socialrådgiverforening om at få et tilskud til akut krisehjælp på maksimalt 3.500 kr.

» Læs mere om forudsætninger og ansøgning på DS’ hjemmeside: Krisehjælp