Krisehjælp

Dansk Socialrådgiverforening har en krisehjælpsordning, der giver tilskud til akut krisehjælp, hvis du har arbejdsmiljørelaterede problemer på arbejdspladsen.

Dansk Socialrådgiverforenings krisehjælpsordning skal sikre, at medlemmer fastholdes på arbejdsmarkedet. Derfor gives økonomisk tilskud til akut krisehjælp til medlemmer, der har brug for hjælp fra en psykolog til at håndtere en akut personlig krise udløst af arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen.

For at få tilskud skal krisen være opstået på grund af forhold på arbejdspladsen. Situationen skal være så alvorlig, at hverken du eller Dansk Socialrådgiverforenings konsulenter kan håndtere krisen.

Det er arbejdsgiverens ansvar at arbejdsforholdene for de ansatte er arbejdsmiljø- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Derfor bør arbejdsgiveren betale for ansattes udgifter til krisehjælp, der er blevet nødvendig på grund af forhold på arbejdspladsen. Derfor kontakter DS’ konsulenter for det meste først din arbejdsgiver.

Krisehjælpens omfang

Hver ansøger kan max. få bevilget 2.500 kr.

Andre muligheder

Har du behov for længerevarende psykologbehandling, kan du få tilskud fra sygesikringen. Det er din praktiserende læge, som henviser til behandlingen. Det kan derfor være en god idé at tale med din læge om dine muligheder. Som hovedregel kan du blive henvist, hvis du:

 • har været offer for røveri, vold el. voldtægt
 • har været offer for trafik- eller andre ulykker
 • er pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • er pårørende ved dødsfald
 • har forsøgt selvmord
 • har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år
 • har fået diagnosticeret en let til moderat depression og er over 18 år
 • har fået diagnosticeret let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er over 18 år

Læs mere

» Psykologbehandling
» Søg psykolog

Kriterier for at få tilskud til akut krisehjælp

Der er en række kriterier for at få tilskud fra DS’ krisehjælpsordning.

Du kan få tilskud til akut krisehjælp hvis:

 • du er aktivt medlem af Dansk Socialrådgiverforening
 • du er i en akut personlig krise på grund af arbejdsmiljøet på din arbejdsplads
 • offentlige og private finansieringsmuligheder er ikke mulige, f.eks. lægehenvisning til psykologbehandling over sygesikringen, private forsikringsordninger, m.v.
 • du sender en ansøgning til din konsulent i DS

Tilskuddets omfang

Du kan max. få 2.500 kr. i tilskud til krisehjælp fra Dansk Socialrådgiverforening.

Hvis du får brug for yderligere behandling, må du selv betale, – eller f.eks. prøve at søge din arbejdsgiver herom igen. Spørg evt. konsulenten i DS, om hjælp til det.

DS dækker ikke udgifter til transport eller tabt arbejdsfortjeneste.

Kontakt til arbejdsgiver, AMiR/TR og Arbejdstilsynet

DS vil normalt kontakte arbejdsgiveren for at forsøge at få arbejdsgiveren til at påtage sig helt eller delvist at dække DS’ udlæg til krisehjælp.

DS vil normalt også kontakte din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, sådan at de kan igangsætte aktiviteter, der kan forebygge at dine kolleger også rammes af kriser.

Krisen bør anmeldes som arbejdsskade. Læs mere om anmeldelser.

Hvis du bliver i tvivl om DS’ retningslinjer for krisehjælp, så kontakt din konsulent i DS.

Når du har fået krisehjælp…

 • Når du har fået bevilget krisehjælp, modtager du en kopi af bevillingen og de registrerede oplysninger.
 • Du skal begynde på krisehjælpen senest 1 måned efter, at bevillingen er givet – ellers bortfalder den.
 • Krisehjælpsbehandlingen skal være afsluttet senest 3 måneder efter behandlingens start – ellers bortfalder den.
 • Du skal selv opsøge og træffe aftale med en behandler, f.eks. en autoriseret psykolog eller psykiater.
 • Når krisehjælpsbehandlingen er afsluttet, sender behandleren regningen direkte til DS.

Kontakt din konsulent

» Kontakt din konsulent i Region Syd, i Region Nord, i Region Øst og for alle statsarbejdspladser

Få personlig rådgivning