Informationsmøder om DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde 😊

Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet vejledende standarder for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø. Publikationen er sammen med en guide sendt til alle TR, AMiR og ledermedlemmer. DS tilbyder informationsmøder om, hvordan materialerne kan bruges.

De vejledende standarder er DS’ hovedbestyrelses anbefalinger til socialrådgiverarbejdspladserne. De skal være en hjælp til at understøtte en stadig udvikling af socialrådgiverfagligheden, arbejdsglæden og god kvalitet i arbejdet.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer TR, AMiR og leder til at gå sammen om at sætte en proces i gang på arbejdspladsen, hvor I som trio tager fælles initiativer, der kan give ’mere fag og arbejdsglæde’ på jeres arbejdsplads.

Udsendelsen af brevet til alle TR, AMiR og ledermedlemmer er startskuddet til den proces.

Informationsmøder

Som supplement til de udsendte materialer afholder Dansk Socialrådgiverforening tre online informationsmøder, hvor vi giver et overblik over materialerne og ideer til, hvordan de kan bruges.

Du kan både deltage alene eller sammen med din trio.

Tilmeld dig her:
» Tirsdag den 26. oktober kl. 14.30 – 16
» Torsdag den 28. oktober kl. 14.30 – 16
» Fredag den 29. oktober kl. 9 – 10.30

Find materialerne her:
» DS’ vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø
» Guide til DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde