Tre tidligere modtagere af den Gyldne Socialrådgiver om prisens betydning

Vi har spurgt tre tidligere modtagere af Den Gyldne Socialrådgiver, hvad det har betydet for dem at blive hædret med prisen.

Stolthed over mit fag

Mette Blauenfeldt,  socialrådgiver, sektionschef i DRC Dansk Flygtningehjælp
Modtog Den Gyldne Socialrådgiver i 2004 ”for hendes aktive deltagelse i debatten om nedskæringerne i kontanthjælpen til flygtninge og indvandrere”.

– Prisen gav mig en forbundethed med Dansk Socialrådgiverforening og særligt Integrationsfaggruppen, som var udgangspunktet for, at vores ’oplysningskampagne’ om flygtninges vilkår kunne lykkes. Vi var rigtig mange, som arbejdede ud fra samme dagsorden.

– Det lykkedes at få den lave ydelse diskuteret offentligt, og dét – i kombination med prisen – gjorde mig vældig stolt af mit fag. At socialrådgivere formår dagligt både at lette tilværelsen for mennesker, der er i en udsat position, og samtidig beskrive det, de ser og oplever, på en måde, så det kan bruges i en bredere samfundspolitisk debat.

– Det lykkedes som bekendt ikke at slippe af med de lave ydelser til flygtninge – der er faktisk kommet flere af slagsen siden. Men under alle omstændigheder er det vigtigt få socialrådgivernes viden i spil, når vi diskuterer udsatte borgeres hverdag.


James Bond-liga

Lars Uggerhøj, Socialrådgiver, ph.d., professor i socialt arbejde, Aalborg Universitet
Modtog Den Gyldne Socialrådgiver i 2013 for ”gennem mange år vedvarende og kvalificeret at have ydet et betydeligt bidrag til socialrådgiverfaget og uddannelsen”.

– Det betyder rigtigt meget for mig, at jeg har fået anerkendelsen af netop socialrådgivere, selv om jeg har bevæget mig ind i en mere akademisk verden. Socialt arbejde og det at være socialrådgiver har fyldt meget i min forskning, og det har været vigtigt for mig at holde forbindelsen til Dansk Socialrådgiverforening og socialrådgiverne.

– Og i den verden, hvor jeg befinder mig, er det rigtig godt, når man søger om fondsmidler, at man i sit CV kan angive nogle priser. Det er ikke noget, vi gør så forfærdeligt meget i Danmark, men i udlandet praler man gerne med sine priser. Så er jeg jo stolt over, at jeg trods alt kan vise, at jeg har fået en pris.

– Jeg oversætter prisens titel til The Golden Socialworker, og der er da nogle, der har hævet øjenbrynene og spurgt nysgerrigt om, hvad det er for noget. Og hvis jeg skal være lidt humoristisk, så kan du godt høre, at jeg nærmest kommer op i James Bond-liga med reference til Goldfinger.


Prisen har styrket min selvtillid

René Nielsen, socialrådgiver, udviklingskonsulent i LOS, Landsorganisationen for sociale tilbud
Modtog Den Gyldne Socialrådgiver i 2019 for sit utrættelige forsvar for udsatte, voksne borgeres rettigheder, for at give udsatte borgere en stemme både i velfærdssystemet og samfunds­debatten.

– At blive hædret med Den Gyldne Socialrådgiver har givet mig mere ro og selvtillid. Jeg har altid stillet mig på øretævernes holdeplads, da mine synspunkter ikke altid har været lige populære. Prisen har i endnu højere grad givet mig mod til at stå frem og tale de udsattes sag. Jeg har en lidt kringlet hjerne, og med Den Gyldne Socialrådgiver er det dejligt at have et bevis på, at mine tanker og ideer kan bruges til noget.
– Når jeg har mødt forskellige samarbejdspartnere, har det givet genklang, at jeg var blevet prismodtager.

– ’Du var da ham, som fik Den Gyldne Socialrådgiver’ – så det har også været med til at bane vejen fagligt. Og forhåbentlig fået nogen til at tænke, at med Den Gyldne Socialrådgiver i bagagen, så må han være lidt over middel.