SFI: Godt arbejdsmiljø er vigtigt, når vold skal forebygges

Der er ikke nogen enkel vej til at forebygge vold på bosteder. Men et godt arbejdsmiljø og forståelse på tværs af sektorer er noget af det, der kan virke. Det viser en undersøgelse fra SFI, som seniorforsker Anika Liversage har stået for.

SFI har undersøgt, hvad der særligt virker for at forebygge vold på bosteder for mennesker med for eksempel psykiske vanskeligheder og kognitive funktionsnedsættelser. Hvad var det meste centrale, I fandt ud af?

At det ikke er nemt. Der er ikke noget quickfix. Rigtig meget handler om det, der sker, før volden opstår. Det handler om et godt arbejdsmiljø og medarbejdere, der har overskud til at være noget for borgerne, og som stiller krav, der matcher borgerens ressourcer.

Hvad gjorde særligt indtryk?

At der bliver lavet rigtig meget godt arbejde ude på institutionerne. Der er en case i rapporten om en meget alkoholiseret fyr, der bor på en af institutionerne. Han havde før været meget udadreagerende og boet alene et andet sted i en skurvogn uden kontakt til andre beboere og medarbejdere. Men på institutionen, jeg undersøgte, havde de arbejdet med ham,

Hvor meget betyder ledelsens tilgang?

Generelt kan man sige, at ledelsens tilgang i forhold til sikkerhed på arbejdspladsen er vigtig. Hvis det at tage vare på sikkerheden konflikter med andre mål, så er det jo væsentligt, at ledelsen signalerer, at det er sikkerheden, der kommer først.

I siger også, at det tværfaglige samarbejde med for eksempel sygeplejersker og politifolk er vigtigt. Hvordan?

Medarbejderne på botilbuddene har én rolle, andre faggrupper har andre roller, og det betyder noget, at medarbejderne oplever, at de andre faggrupper tager dem alvorligt. Hvis eksempelvis en beboer tænder helt vildt af, og medarbejderne ringer til politiet – så betyder det noget, om politiet reagerer hurtigt og er der på 10 minutter, eller om der går 30 minutter.

Når nu der ikke er metoder eller indsatser, der virker alle steder, hvordan kan man så lave fælles nationale retningslinjer?

Det er under alle omstændigheder godt at få undersøgt, for tænk nu hvis man havde fundet ud af noget, der virkede alle vegne? Det fandt vi ikke, men vi fandt alligevel nogle generelle ting – for eksempel virker en ikke-konfronterende tilgang.

Anika Liversage er seniorforsker ved SFI.