Guiden: Sådan får I det bedste ud af storrumskontorer

Mere samarbejde og vidensdeling eller larm og evindelige forstyrrelser. Holdningerne er mange, men storrumskontorer er blevet et vilkår. Her kan du læse, hvordan I undgår støj og indretter de fysiske rammer bedst muligt.

Hav det rigtige udstyr og brug det rigtigt
For eksempel støjreducerende headset eller telefoner uden ringetoner, men i stedet med lyssignaler uden larm.

Undgå konflikter
Skab en kultur, hvor det er legalt at sige til og fra, uden at det skaber konflikter.

Sæt de rigtige mennesker sammen
Tænk både jobfunktioner, personligheder og krav til koncentration, når folk skal placeres.

Lav en adfærdspolitik
Snak løbende om, hvordan I har den bedst mulige adfærd i forhold til ikke at forstyrre andre. Det kan handle om at gå hen til den, man vil snakke med, og om at aftale, at man går ud af storrummet ved lange samtaler.

Stop larmen
Der er mange ting – foruden mennesker – som kan lave forstyrrende larm. Så find ud af, hvor forstyrrelserne reelt kommer fra. Printeren skal af mange grunde helt ud af kontoret, eller måske er der brug for en lydløs dørlukker til toilettet.

Afdæk lydforhold
Spørg alle medarbejdere, om lydniveauet er acceptabelt. Hvis det ikke er tilfældet, kan medarbejderne over en til to uger via en piletegning afdække, hvor den generende støj kommer fra, årsager dertil og komme med forslag til forbedringer.

Ingen gennemgang
Indret jer, så der ikke inviteres til at gå igennem kontoret. Sørg for, at der er så lidt gennemgang som overhovedet muligt ved at tænke placering af nøglepersoner/chefen, printerrum, mødelokale og kaffeautomaten grundigt igennem.

Overhold spillereglerne
Overhold aftalerne om brug af radio, om hvor ­kollegiale samtaler skal ­finde sted, om videre­stilling af telefon, hvis du ikke er på arbejdspladsen.

8 gode råd til de fysiske rammer

  1. Rum til fortrolighed
    Sørg for tilstrækkeligt med rum, hvor der kan holdes fortrolige møder. Samtaler med borgere skal ikke foregå i storrumskontorer – heller ikke bag skillevægge, for de giver ingen diskretion. Skal tavshedspligten kunne overholdes og fortroligheden opretholdes, kræver det samtalerum med særlig god lydisolering, så ingen kan lytte med
  2. Sørg for, at I ikke sidder for tæt. Jo tættere I sidder, des værre er støjgenerne fra kollegerne.
  3. Sørg for rigeligt med stillerum og mødelokaler, hvor folk kan arbejde koncentreret efter behov.
  4. De supplerende rum skal ligge i umiddelbar nærhed af det åbne kontor, så det er let at trække sig.
  5. Hjælp akustikken med lyddæmpende lofter, akustikskærme, møbler eller kunst med akustikplader bagved.
  6. Overvej, hvilken vej I vender skrivebordene. Skal I sidde overfor hinanden eller med ryggen til hinanden?
  7. Hvis I arbejder uden faste pladser, så tag højde for medarbejdernes forskellige behov for kontorstole, særlige ergonomiske redskaber og indstillelige skriveborde.
  8. Skrot standardindretning. Design kontoret til de arbejdsopgaver, arbejdsgange, samarbejder og personer, der arbejder i rummet.

Storrumskontor siden 1904

Historisk set kan storrumskontorer føres tilbage til kontorbygningen Larkin Building i New York, hvor arkitekt Frank Lloyd Wright allerede i 1904 afskaffede enkeltmandskontorerne.

I Tyskland i 1950’erne indførte mange virksomheder ”Bürolandschaft”, fordi man ønskede at nedbryde vidensiloer og skabe et mere flydende samarbejde, end det var muligt i cellekontorer. Konceptet blev for alvor udbredt i USA i løbet af 1960’erne, og siden har Skandinavien også i stor udstrækning taget trenden med åbne kontorlandskaber til sig.


Kilder: www.arbejdsmiljoweb.dk og Ole Ryssel Rasmussen, chefkonsulent inden for teknisk og strategisk arbejdsmiljø hos ArbejdsmiljøCentret A/S