REGIONSLEDER: Omverdenen skal også kende vores værd

"På nogle arbejds­pladser blev social­rådgiverne betragtet som ’flødeskum'"

I DS er vi sammen om professionen – men måderne, vi udfolder vores faglighed på, og rammerne, vi arbejder indenfor, kan være vidt forskellige. Ved mine første møder med de regionalt ansatte socialrådgivere blev det tydeligt for mig, at mange var bekymrede for deres virke og ansættelse. På nogle arbejdspladser blev socialrådgiverne betragtet som ”flødeskum”.

”Flødeskum” er åbenbart noget, der kan spares på. Kollegaerne i regionen og jeg er ikke i tvivl om, hvilken betydningsfuld rolle socialrådgiverne spiller for patienter, pårørende, samarbejdspartnere og kollegaer. Men vi har i fællesskab en opgave i at få det formidlet til ledelser og politikere.

Vi besluttede derfor at nedsætte en arbejdsgruppe, der udarbejder beskrivelser af, hvilke opgaver socialrådgiverne løfter i regionen. Når psykiatrien i Region Syddanmark i deres psykiatriplan har et mål om, at patienter tilbydes ”et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret patientforløb af høj kvalitet”, så skal vi kunne fortælle, hvorfor de netop har brug for socialrådgivernes kompetencer til at nå det mål!

Kort efter nedsættelsen af arbejdsgruppen satte Jyske Vestkysten fokus på forholdene på Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa. Det var beretninger om dårligt arbejdsmiljø, utilfredsstillende forløb for patienter, problemer med fastholdelse af kvalificeret personale m.m.

De berørte socialrådgivere, DS-konsulenten og jeg rykkede sammen i et forsøg på at finde nye veje fremad. Der var ”stormvejr”, og efter 14 dages massiv kritik stoppede ledelsen.
På et klubmøde udarbejdede vi i fællesskab to konkrete forslag til handlingsplanen: Rekruttering af en halv socialrådgiverstilling på hvert sengeafsnit samt ansættelse af en ledende socialrådgiver – med vægt på, at handlingsplanen ikke blot bliver en genopretningsplan, men en investeringsplan i bedre psykiatri.

Den nye ledelse tog godt imod forslagene, og vi ser nu frem til månedlige møder frem til sommerferien, hvor vi arbejder videre med handlingsplanen.

Målet for arbejdsgruppen og den specifikke indsats i Aabenraa er, at vi og vores omverden har en klar forståelse af, hvad vores profession kan bidrage med på det regionale område, og at vores kompetencer bliver efterspurgt og brugt!