REGIONSLEDER: God overgang fra uddannelse til job

"Introduktions- og mentorforløb bør være en ret til nyansatte."

Fortællingerne om socialrådgiveruddannelsen er mange. Sat på spidsen mener kommunerne, at uddannelsens læringsmål ikke matcher de kommunale styringsmål. At dimittenderne ikke er tilstrækkelig godt klædt på til den kommunale virkelighed, men mangler forståelse for mål- og rammestyring. Uddannelserne mener, at de skal stå fast på idealerne for det gode sociale arbejde, men også, at de lytter til aftagerne og følger med tiden. Studerende, erfarne socialrådgivere, borgere og politikere har en 3., 4., 5. og 6. fortælling.

Vi skal ikke fortabe os i fortællingerne, men drøfte, hvordan vi i fællesskab styrker socialrådgiveruddannelsen og sikrer, at de nyuddannede socialrådgivere får en god overgang fra uddannelse til første job. Vi hører stadig om alt for mange arbejdspladser, hvor nyuddannede knækker nakken på for højt arbejdspres eller uklare forventninger. Hvor nye fagfæller lider unødige nederlag og skræmmes væk fra faget, før de for alvor er begyndt.

Heldigvis lader arbejdsgivere og uddannelsessteder – med hjælp fra DS – til at anstrenge sig mere for at samarbejde om den vigtige overgang. Som en del af KL og DS’ fælles overenskomstprojekt ’Nøglen til en god start’ har tre kommuner, Thisted, Frederiksberg og København, samarbejdet med Københavns Professionshøjskole om at udvikle anbefalinger til introduktionsordninger for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne.

Professionshøjskolen Absalon arbejder – med sparring fra DS og kommuner – på at udvikle målrettede opkvalificeringsforløb for nyuddannede socialrådgivere, som arbejdsgivere kan supplere introduktionsforløb med.

I hele DS bestræber vi os på at klæde vores nye fagfæller på til en god start på arbejdslivet via personlig sparring og oplæg. Vi stiller krav om gode introduktions- og mentorforløb til nyansatte. Mange tillidsrepræsentanter og klubber engagerer sig i at byde de nye fagfæller velkommen i faget og på arbejdspladsen. I Region Øst har vi senest tilbudt nyuddannede sparring med aktive seniormedlemmer.

Alle interessenter må tage ansvaret på sig og gå i konstruktiv dialog med hinanden om, hvordan socialrådgiveruddannelsen og det første job bliver afsæt for et langt og godt arbejdsliv.