REGIONSLEDER: Fagbevægelsen opruster lokalt

"Det giver os en specialviden, som i højeste grad bør bruges lokalt."

Den 1. januar 2021 – to år efter fusionen mellem de to hovedorganisationer FTF og LO, som blev til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) – skal fusionen endelig udmøntes lokalt i de nye FH-sektioner, som der bliver 17 af på landsplan. I Region Nord får vi glæde af syv sektioner, og arbejdet med at etablere sektionerne fylder rigtig meget lokalt her i årets sidste måneder.

Men hvad betyder alt dette for socialrådgiverne rundt om i landet? Og hvad kan vi egentligt forvente os? Først og fremmest er grundtanken jo, at sammen er vi stærkere. At vi igennem en stærk lokal struktur med repræsentanter fra så mange faglige organisationer som muligt, og med medlemmer fra både det kommunale-, regionale- og private arbejdsmarked, kan stå sammen om at præge de lokalpolitiske dagsordner, lave en stærkere og samlet interessevaretagelse og sætte ind på de niveauer, hvor en given lokal problemstilling skal adresseres og løses.

Og med 10 definerede kerneopgaver samt en lang liste over mulige supplerende opgaver, som sektionen kan vælge at løfte også, så bliver der nok at se til. For mig at se bliver det vigtigt for socialrådgiverne, at vi som forening er til stede fra starten og forsøger at præge og forme det lokale arbejde så mange steder, som det er muligt.

For med eksempelvis opgaver som beskæftigelsesområdet og velfærd kan jeg se, at socialrådgivernes perspektiver bliver meget vigtige. Det gør de, fordi vi ikke bare har medlemsgrupper, der bliver ledige, syge eller kommer i flex- eller skånejobs, men fordi vi også har medlemsgrupper, der arbejder med disse opgaver. Det giver os en specialviden, som i højeste grad bør bruges lokalt. Og som skal sikre, at det hele ikke bare bliver jobcentrenes ”skyld”, som vi ellers tit hører i den offentlige debat. Vi kan nuancere og oplyse disse debatter og kvalificere det lokale arbejde, hvilket jeg mener vil være til stor gavn for socialrådgiverne, men så sandelig også alle andre faggrupper.

Jeg er trukket i arbejdstøjet og ser frem til et spændende samarbejde – er I med?