MIT ARGUMENT: Respekt for familierelationen

Af Liesanth Yde Nirmalarajan, socialrådgiver og ph.d.-stipendiat

Hvis regeringen ønsker en ”Barnets Lov”, så forudsætter det et fokus på, hvad både børnene og forældrene har ret til. Udgangspunktet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er, at børn hører til hos deres forældre.

Der er imidlertid en stigende tendens til, at børns rettigheder opfattes som modsætninger til forældrenes.

Der er behov for, at vi anlægger et helhedsorienteret familieperspektiv og analyserer de sociale problemstillinger uden at isolere børnene fra forældrene. Deres retsstilling bør forstås i relation til hinanden og ikke uafhængigt af hinanden.