LEDER: Uligeløn skal på møddingen

"Der er ingen saglige argumenter for, at fag med flere kvinder end mænd, men samme uddannelseslængde, skal lønnes lavere."

Det blev et stort ja til vores nye overenskomst. Der er dermed taget vigtige skridt til forbedring af pensionen for ansatte i kommuner og regioner, konkrete lønforbedringer for de lavestlønnede socialrådgivere og ledere, og så er vores realløn sikret – med udsigt til en mindre reallønsstigning. Lønstigningerne fordeles over den tre-årige periode, som overenskomsten dækker, og den første trådte i kraft allerede pr. 1. april, hvor socialrådgiverne gennemsnitligt fik cirka 300 kroner mere månedlig i lønningsposen. Resultatet er tilfredsstillende i en forhandlingssituation, der i høj grad har været præget af corona og den deraf følgende økonomiske krise.

Vores løn forhandles i overenskomsten. Men der er et grundlæggende vilkår, som er politisk bestemt: Uligeløn mellem mange traditionelle kvinde- og mandefag. Som et af de traditionelle kvindefag er vi socialrådgivere lønnet for lavt i forhold til vores uddannelseslængde. Uligheden blev skabt i 1969 med Tjenestemandsreformen, hvor offentligt ansatte af politikerne blev placeret på forskellige løntrin. Her blev der indbygget en ulighed mellem fagene, som vi stadig slæber med os her i 2021.

Der er ingen saglige argumenter for, at fag med flere kvinder end mænd, men samme uddannelseslængde, skal lønnes lavere. Dansk Socialrådgiverforening har arbejdet og arbejder fortsat for, at denne ulighed skal blive fortid.

Det er derfor glædeligt at se, at et borgerforslag om at ophæve Tjenestemandsreformen på bare otte dage fik flere end 50.000 underskrifter. Og at aktivisterne bag borgerforlaget fastholder fokus ved at samles foran Christiansborg hver tirsdag. Det er et fremragende initiativ, og det er nødvendigt. Der skal pres på politikerne fra flere sider, så vi en gang for alle får gjort op med uligheden. Uligeløn mellem kvinder og mænd hører til på historiens mødding.

» Læs mere om borgerforslaget.