Kunstig intelligens: GPS skal guide socialrådgivere til hurtigt overblik

En GPS skal gøre det nemmere for både sagsbehandler og borger at få et overblik over den enkeltes sag. Det er målet med it-projektet EcoKnow, der vil bruge big data og kunstig intelligens til at få borgerne hurtigere og bedre gennem systemet. Dansk Socialrådgiverforening er med – for at sikre socialfaglighed, etik og borgerens retssikkerhed.

En GPS til lovgivningsland og gode eksempler”.

Sådan forklarer Thomas Hildebrandt, lektor på IT-Universitetet i København ønsket til det helt konkrete udbytte af projekt EcoKnow.

Et fireårigt it-projekt, der har som mål at demonstrere, at digitale løsninger med brug af big data og kunstig intelligens rent faktisk kan forbedre kvaliteten for både sagsbehandlere og borgere i såvel familieafdelinger som jobcentre.

Ved at gøre sagsbehandlingen mere smidig, mere borgernær og i sidste ende give færre fejl, færre klager, mere tilfredse borgere og medarbejdere.

Projekt EcoKnow vil udvikle digitale løsninger, hvor ændringer i loven kan integreres løbende i systemet – og af kommunens egne ansatte. Digitale løsninger, som gør det muligt for sagsbehandlerne at trække på store mængder data, der findes fra tidligere sagsforløb. Men med fortsat plads til et fagligt skøn.

– Ligesom en GPS kan udregne en ny rute, hvis der er vejarbejde, eller den foreslåede vej ikke tages, skal sagsbehandlersystemerne kunne foreslå nye planer for borgeren, når der sker lovændringer, eller der opstår en ny situation – for eksempel sygdom. Samtidig skal systemerne kunne trække på, hvad der har virket i tidligere forløb, så vi gør brug af evidens, fortæller Thomas Hildebrandt, projektleder på EcoKnow.

– Derudover skal de nye løsninger give borgerne en hånd med på rattet. Vi har fokus på større medindflydelse og gennemsigtighed, fordi det med GPS’en bliver nemmere for både sagsbehandler og borger at få et overblik over den enkeltes sag. Noget, der især kan have betydning, når en sagsbehandler skiftes ud, mener Thomas Hildebrandt.

Ingen tvang

Ud over IT-Universitetet er både Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Syddjurs Kommune og Københavns Kommune med som partnere. Tillige deltager en række private firmaer som Exformatics, KMD og Globeteam samt Kammeradvokaten og Dansk Socialrådgiverforening.

– Dansk Socialrådgiverforenings rolle er at hjælpe os andre med at forstå mulige implikationer i forhold til socialfaglighed, etik og borgerens retssikkerhed. Vi skal sikre en balancegang, hvor vi laver digitale løsninger, der giver beslutningsstøtte, men som ikke tvinger sagsbehandleren ned i en struktur uden plads til det faglige skøn, siger Thomas Hildebrandt.

Øget retssikkerhed

I Dansk Socialrådgiverforenings ressourcegruppe om teknologi ser man EcoKnow som en adgang til både netværk, viden og mulighed for at bidrage med socialfaglig viden i udviklingen af fremtidens it-system, som man håber kan være med til at øge borgernes retssikkerhed. DS’ formand, Majbrit Berlau, som står i spidsen for ressourcegruppen, siger:

– Vi er glade for at være inviteret med i projektet, og vi vil naturligvis holde særligt øje med, at socialrådgivernes faglige skøn ikke bliver klemt af den nye teknologi. Man må ikke tro, at automatiserede systemer kan erstatte det arbejde, som socialrådgiverne udfører, men de kan supplere og måske  valificere.

Og Louise Legind Pedersen, forretningsspecialist i KMD – og også medlem af DS’ ressourcegruppe, supplerer:

– Den digitale hjælper kan være med til at sikre, at man som borger som udgangspunkt bliver sikret den samme sagsbehandling, uanset om man har en erfaren eller helt nyuddannet socialrådgiver. Samtidig håber jeg, at EcoKnow åbner for muligheden for at bringe forskning og praksis tættere på hinanden.

Budget på 25 millioner

EcoKnow har et samlet budget på knap 25 millioner kroner – Innovationsfonden bidrager med de 16 millioner. Projektet blev sparket i gang på et kickoffmøde på DTU den 20. september. Projektet ansætter to ph.d.-studerende og to postdoc i 2018-2020.

*Titlen på forskningsprojektet EcoKnow er en forkortelse af: “Effektiv, samskabt og lovmedholdig adaptiv sagsbehandling for vidensmedarbejdere (Effective, co-created & compliant adaptive case management for knowledge workers)”

DS’ egne ”teknologi-eksperter”

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har nedsat Ressourcegruppen for teknologi, som skal være med til at kvalificere DS’ teknologistrategi. Ud over DS’ formand, Majbrit Berlau, er følgende fire socialrådgivere med i ressourcegruppen.

  • Ditte Brøndum, hovedbestyrelsesmedlem, arbejder med udsatte unge i Gladsaxe Kommune, superbruger i it-systemet DUBU.
  • Esben Hofmeister, koordinerende sagsbehandler i Ressourceenhedsforløbet, Jobcenter Aarhus og tillidsrepræsentant-suppleant.
  • Louise Legind, forretningsspecialist i KMD, hvor hun er med til at udvikle et it-system til jobcentre.
  • Jesper Nissen, faglig konsulent i ”Udvikling og styring” i Fredericia Kommune, medlem DS’ bestyrelse i Region Syd.