REGIONSLEDER: Etik – tak

"Jeg håber at der også bliver rum til etisk refleksion på arbejdspladserne"

Da jeg blev uddannet socialrådgiver for snart 20 år siden, var etik ikke noget, vi talte så meget om i det daglige ude på arbejdspladserne. Jeg kan huske, at der på en kollegas kontor hang en plakat med en slags ”etikkens ti bud”, som DS stod bag. Jeg så på den plakat hver dag, men vi talte aldrig om det – etikken. Om vores etiske overvejelser og dilemmaer. Og det var ikke, fordi de etiske udfordringer ikke fandtes. Men måske var vi ikke så bevidste om dem – eller måske var der på arbejdspladsen ikke rum til, at vi kunne drøfte dilemmaerne.

Jeg ved ikke, hvad årsagen var. Men jeg ved i dag, at drøftelser om etik er vigtige – for os, for de borgere, som vi arbejder med, og for vores fag i det hele taget. Og jeg oplever heldigvis, at fokus på etikken er langt større i dag. På socialrådgiverens etik som professionel, på etiske dilemmaer i det sociale arbejde og ikke mindst de etiske dilemmaer, som rammerne for det sociale arbejde skaber. I et arbejdsfelt med høj kompleksitet, meget bureaukrati og mange modsatrettede krav, kommer professionsetikken til at spille en rigtig stor rolle som redskab til refleksion og som ”vejleder”.

Etik er tilbage som noget, man taler meget om blandt de studerende, kan jeg høre ude på uddannelsesstederne, men også i praksis ude på arbejdspladserne. I Region Nord arbejder vi med at støtte og styrke dette fokus. Det gør vi blandt andet igennem de temaer, som vi sammen med VIA University College sætter på dagsordenen til vores fælles ”Aktualitetsforedrag”.

Således var temaet på det seneste foredrag ”Perspektiver på etik i socialt arbejde”, og med det næstkommende foredrag sætter vi fokus på ”Etiske udfordringer, når det sociale arbejde digitaliseres”. Vi sætter også etik på dagsordenen, når vi til vores mini-socialrådgiverdag ”Faglig Udsyn” den 13. marts har gjort socialrådgivernes arbejdsmiljø til hovedtema.

Jeg glæder mig over, at vi kan skabe rum til, at vi som faggruppe sammen kan have fornyet fokus på etiske refleksioner. Og så håber jeg meget, at det kan og vil brede sig – så der også bliver rum til etisk refleksion på arbejdspladserne.