DEBAT: Investér i socialrådgiveruddannelsen

"Socialrådgiveruddannelsen er den dårligst finansierede velfærdsprofessionsuddannelse i Danmark."

Socialrådgivere er limen i velfærdssamfundet. Vi skal sikre, at alle kan få den hjælp, de har ret til. Fra du bliver født, til du dør, er vi din adgang til samfundets hjælp og støtte, når du får brug for det. For at være de bedste socialrådgivere for alle, kræver det den bedste socialrådgiveruddannelse. Det er helt grundlæggende for, at vi kan skabe den gode relation til de mennesker, vi skal hjælpe. Her er evnerne til at skabe tillid, inddrage det enkelte menneske og samarbejde essentielle. Det er ikke noget, man udelukkende kan læse sig til – det kræver praktisk træning.

På nuværende tidspunkt oplever vi socialrådgiverstuderende desværre ikke, at uddannelsen giver os den nødvendige mulighed for at træne disse egenskaber. 72 procent af de socialrådgiverstuderende mener ikke, at de har fået nok træning i praksisnær skriftlighed, og 66,5 procent mener ikke, at de har fået nok samtaletræning. Det viser Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes praksisundersøgelse fra 2018. I sidste ende går dette udover de mennesker, som vi skal sikre hjælp til, når vi er færdiguddannede. Det truer den enkeltes retssikkerhed. Det betyder flere fejl i afgørelser og højere udgifter til ankesager. Fejl, vi kunne have undgået, hvis vi havde været klædt bedre på fra start.

Socialrådgiveruddannelsen er den dårligst finansierede velfærdsprofessionsuddannelse i Danmark. Det kan mærkes på kvaliteten. Som socialrådgiverstuderende drømmer vi om at blive fremtidens bedste socialrådgivere. Det kræver et økonomisk løft af vores uddannelse, og det er en opgave, der ligger hos politikerne på Christiansborg.

I SDS har vi derfor lanceret kampagnen #løftos – så vi kan løfte andre. Vi håber, at I vil være med til at bære kampagnen ved at dele vores fortællinger fra studerende på sociale medier, dele dine egne erfaringer med os på sds@sdsnet.dk. På den måde får vi politikerne til at se, at der er brug for at investere i socialrådgiveruddannelsen, så vi kan løfte vores faglighed – og løfte andre.


Henrik Degn er formand for SDS – Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk