8 socialrådgivere vil i Folketinget – og 2 vil i Europa-Parlamentet

Folketingsvalget og EU-valget nærmer sig. 10 af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer går til valgkamp med socialpolitik i blodet og faglig erfaring i rygsækken. Selv om deres politiske ståsted er forskelligt, er de enige om mindst én ting: Deres politiske engagement er præget af deres baggrund som socialrådgiver.

NIELS CHRISTIAN BARKHOLT

Facebook: @nielschristianbarkholt

Twitter: @NielsCBarkholt

Valgkreds og parti: Jeg er opstillet for SF i Københavns Omegns Storkreds

Hvorfor stiller du op?

Det seneste årtis politik har fokuseret mere og mere på straf og kontrol frem for motivation og relation. Det skal vi gøre op med og opgøret skal ske inde fra Christiansborg. Socialpolitikken er reduceret til beskæftigelsespolitik og integrationspolitik. Vi skal derfor udvikle en ny socialpolitisk vision. Der mangler faglighed i mange af de beslutninger, der tages på Christiansborg. Der bliver alt for lidt lyttet til kundskaben og det, vi ved, virker. Derfor bliver det ofte til en ideologisk manøvre frem for en strategi, der skaber de bedste forhold for medarbejdere og borgere.

Hvad laver du til hverdag?

Jeg arbejder med at skabe en bedre videndeling i socialt arbejde i indsatsen ”Social Talks”. Jeg er også formand for LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Hvad er dine mærkesager?

Min mission er at styrke ligheden og først og fremmest at bekæmpe fattigdom. Jeg ønsker at forrykke debatten til, at vi diskuterer, hvad et tåleligt liv koster og derfra skabe en langtidsholdbar nedre grænse for alle grupper af fattige i Danmark. Det jeg kalder for et kontanthjælpsgulv.

Vi skal slippe fagligheden fri blandt fagprofessionelle i den offentlige sektor, både socialarbejdere og velfærdsarbejdere i dagtilbud, skoler og på sundhedsområdet. Lovgivningen og styringen bygger i alt for høj grad på mistillid og kontrol af medarbejderne. Det har medført dårligt arbejdsmiljø, der skaber dårligere resultater. Jeg vil kæmpe for en bedre balance i indsatserne direkte til gavn for borgerne. Vi skal investere i velfærden og dykke ned i, hvad der virker på de store velfærdsområder.

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Min baggrund er altafgørende. Når jeg brænder så meget for at bekæmpe ulighed og for de ansattes vilkår, så er det et direkte resultat af mine erfaringer blandt udsatte børnefamilier i Brøndby og fra min tid som næstformand i Dansk Socialrådgiverforening. Fagprofessionelle må gå ind i politik, hvis vi skal løse nogle af samfundets store udfordringer. Jeg vil forsøge at skabe samarbejde og alliancer frem for at søge kanten til andre partier. Det synes jeg, dansk politik trænger til.

BLÅ BOG

Alder: 47 år.

Civilstand: Jeg bor sammen med min kæreste Inge og vores i alt 4 børn.

Børn: Jeg har en søn, Bertil, på 12 år og en datter, Matilde, på 8 år.

Uddannelse: Socialrådgiver (1999) og cand.scient.soc. (2007)

Arbejdsplads: Jeg er ansat i NUBU – Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge.

LENE DALSGAARD

Facebook: Lene Dalsgaard Enhedslisten

Valgkreds og parti: Sønderjyllands storkreds, Aabenraa, Enhedslisten

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op af flere årsager; jeg bliver ofte indigneret over beslutningstagerne, der sidder på Christiansborg. Min holdning er, at politikerne er til for borgerne for at sikre borgernes dagligdag og skabe et Danmark, hvor der er lige adgang til vores velfærdsgoder. Derudover mener jeg, at der ofte bliver truffet beslutninger, der er i politikernes interesser og ikke borgernes.

Jeg stiller også op, fordi jeg er bekymret over den udvikling i samfundet, der skaber større ulighed i befolkningen. I Danmark kan vi ikke være tjent med, at flere og flere børn vokser op i fattigdom, flere ældre får færre ydelser og vores velfærdssystem bliver gang på gang nedprioriteret, hvilket er med til at skabe dårligere muligheder for ressourcesvage og fattige borgere.

Jeg håber, at jeg kan være med til at ændre tingene, hvorfor jeg gerne vil ind og deltage i den politiske dagsorden på Christiansborg.

Hvad laver du til hverdag?

Jeg er ansat ved Aabenraa Kommunes børne- og familieafdeling. Jeg er dermed med til at hjælpe udsatte børn og deres familier.

Hvad er dine mærkesager?

  • Vi skal have solidariteten tilbage i dansk politik.
  • Vi skal prioritere vores velfærdssamfund
  • Vi skal sikre en grøn og bæredygtig omstilling.
  • Den stigende ulighed skal prioriteres, så vi ikke ser børn og deres familier vokse op i fattigdom

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Jeg har altid været aktiv i samfundsdebatten. Det er klart, at i jobbet som socialrådgiver især i forhold til børn, bliver jeg mere bevidst om de tiltag og reformer, der bliver vedtaget på Christiansborg – fordi jeg i hverdagen møder de mennesker, der oplever konsekvenserne af for eksempel kontanthjælpsloftet og de lave integrationsydelser.

Jeg er af den helt klare holdning, at vores profession kan være med til at tydeliggøre de udfordringer, som politiske beslutninger har for vores borgere. Derfor er jeg blevet mere engageret politisk, og det, at jeg er socialrådgiver, giver mig et udgangspunkt for at debattere ud fra helt konkrete og menneskelige perspektiver.

BLÅ BOG

Alder:35 år

Civilstand: Gift

Børn: 2

Uddannelse: Uddannet socialrådgiver i 2015 ved Metropol, Frederiksberg.

Arbejdsplads: Børn og Familie, Aabenraa Kommune.

JEPPE FRANSSON

Facebook: @stemfransson

Twitter: @jepfransson

Instagram: @jepfransson

Valgkreds og parti: Opstiller for Radikale Venstre i Københavns Storkreds, Sundbyvesterkredsen, Har været opstillet ved de seneste tre kommunalvalg i Roskilde Kommune. Er pt. førstesuppleant til Roskilde Byråd.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op, fordi jeg har en høj retfærdighedssans. Når jeg ser uretfærdighed i vores samfund, er jeg nødt til at reagere og forsøge at ændre det.

Hvad laver du til hverdag?

Til dagligt arbejder jeg i en familieafdeling, hvor jeg er rådgiver for børnefamilier, som af den ene eller anden årsag har brug for at kommunen hjælper dem tilbage på ret køl.

Hvad er dine mærkesager?

Ingen børn skal vokse op i fattigdom

Som socialrådgiver ser jeg hver dag konsekvenserne af fattigdomsydelserne. Jeg ser, hvordan familier presses på deres daglige levebrød. Hvordan børn må skrotte vigtig medicin og droppe fritidsaktiviteter. Hvordan nyt tøj og fødselsdagsgaver er urealistiske. Børn, der vokser op under disse vilkår, får ikke de samme muligheder som deres jævnaldrende. Det påvirker dem resten af livet – både socialt, psykisk og fagligt.

Det vil jeg ændre på. Derfor vil jeg kæmpe for at afskaffe kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen.

Stop test- og karakterræset

Jeg vil en anden vej med vores uddannelsessystem. Vores uddannelsessteder skal have friheden tilbage til selv at tilrettelægge undervisningen. Der skal være karakterfrie folkeskoler og massive økonomiske investeringer i hele vores uddannelsessystem.

Et stærkere kulturliv

Jeg vil styrke kulturen. Derfor vil jeg droppe de årlige besparelser på kulturen. Jeg vil have, at alle børn møder kunst i en tidlig alder. Jeg vil styrke Danmarks Radio, så vi sikrer public service af høj kvalitet til gavn for alle danskere.

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Man kan ikke lave socialt arbejde, hvis ikke man fokuserer på helheden i de sager, man arbejder med. Helhedssynet bruger jeg meget i mit politiske arbejde – særligt i socialpolitiske debatter, som godt kan forfalde til, at social arv er svaret på alt. Det er heldigvis mere kompliceret end som så. Det forsøger jeg hele tiden at huske på.

BLÅ BOG

Alder: 30 år

Civilstand: I et forhold

Børn: 0

Uddannelse: Socialrådgiver og cand.soc.

Arbejdsplads: Gladsaxe Kommunes familieafdeling

ANNE HEGELUND

Facebook: Facebook.com/annehegelund.dk

Instagram: Instagram.com/annehegelund

Valgkreds og parti: Jeg er spidskandidat for Enhedslisten i Østjylland. Jeg er opstillet i Aarhus Vest. Var også opstillet ved valget for fire år siden.

Hvorfor stiller du op?

Jeg har sagt op på jobcenteret, fordi jeg er træt af løbe for stærkt og føle, at jeg ikke kan gøre mit job godt nok. Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil ind og kæmpe for ordentlige forhold for alle os offentligt ansatte. Der er råd til velfærd og flere hænder, men højrefløjen vælger skattelettelser og afgiftsrabatter til de rige.

Vi skal bruge pengene på at få vores velfærdssamfund til at hænge sammen igen. Jeg vil kæmpe for, at ingen skal være fattige i Danmark. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at trække ”rød blok” til venstre og i en mere medmenneskelig retning.

Hvad laver du til hverdag?

Jeg har arbejdet med de mest udsatte unge arbejdsløse i Aarhus Kommune, siden jeg blev færdiguddannet, men nu laver jeg valgkamp på fuld tid.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg er socialist, fordi frihed og lighed hænger uløseligt sammen, og fri og lige adgang til uddannelse har altid været vigtigt for mig. Lighed for loven og kampen imod diskrimination er også hjerteblod. Vi skal have gjort op med statsracismen og droppet ”ghettoplanen” og burka-forbuddet.

Christiansborg skal ikke bestemme, hvor man må bo, og hvad man må have på. Folk bliver ikke mere en del af samfundet ved at blive hjemløse. De kommer heller ikke i arbejde af at blive fattige.

Vi skal have sat en stopper for angrebet på vores almene boliger og hetzen mod både arbejdsløse og muslimer. Vi skal tage godt imod folk, der er flygtet fra ufred og nød og byde dem varmt velkommen i vores fællesskab. Mit hjerte brænder også for international solidaritet, fred i verden og global klimaretfærdighed.

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Som socialrådgiver ved jeg, at fattigdom og udsathed hænger sammen. Derfor vil jeg knokle for at slippe af med alle fattigdomsydelserne. Vi kan ikke være bekendt at lade 64.500 børn vokse op i fattigdom. Det er opskriften på flere udsatte unge.

I Aarhus har vi allerede Danmarksrekord i hjemløse unge, og det kommer kun til at gøre problemet værre at rive 1000 almene boliger ned i Aarhus Vest. Familierne i Gellerup får ikke flere penge mellem hænderne eller mere overskud af at blive smidt ud af deres lejlighed.

Flygtningefamilier rejser ikke tilbage til livsfare af at blive spærret inde på Sjælsmark.

BLÅ BOG

Alder: 30 år

Civilstand:

Børn: Ingen

Uddannelse: Socialrådgiver, uddannet i 2016 fra VIA, Aarhus

Arbejdsplads: Jobcenter Aarhus frem til april 2019.

ANNE-MARIE JØRGENSEN

Facebook: Anne-Marie Jørgensen

Twitter: @Anne-MarieJrgen6

Valgkreds og parti:

Jeg stiller op for Kristendemokraterne og er spidskandidat i Vesthimmerland og Aalborg Vest og opstiller i Region Nordjylland.

Hvorfor stiller du op?

Jeg oplever, at uligheden er blevet langt større i vores samfund, hvilket jeg synes er uacceptabelt, når vi er et rigt land. Har haft kendskab til gennem tiden, uden for mit arbejde, at børn er blevet tvangsfjernet, som aldrig skulle have været anbragt. Det tænker jeg, at vi må gøre bedre. Blev så opfordret til at stille op og sagde ja.

Hvad laver du til hverdag?

Jeg arbejder med udsatte børn i Gellerup ved Aarhus. Har været politisk aktiv i mange år og har blandt andet siddet i bestyrelsen for Bostedet Ellengården, politisk valgt for Aarhus Kommune gennem 13 år.

Hvad er dine mærkesager?

Børn skal have gode opvækstvilkår.

Lige fra de er helt små, til de er unge. Der skal være plads til at være familie både i tid og i økonomisk henseende.

Mennesket først

Vi skal prioritere, at de systemer og rammer, vi har, skal være til hjælp for mennesker og ikke omvendt.

Plads til forskellighed

Alle har ret til et anstændigt liv i vores samfund – uanset livssituation. Det gælder også sårbare børn og unge. Jeg vil arbejde for social ansvarlighed og retfærdighed.

Miljø og natur

Vi skal have mere grøn energi, og Danmark skal forsat være toneangivende inden for udvikling af miljøteknologi. Vi skal beskytte og bevare den skønne natur, vi har.

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Det har stor betydning. Egentlig blev jeg nok socialrådgiver, fordi vi, da jeg var barn, havde en dreng boende hos min familie, som var i netværkspleje i en periode. Han kom hjem til sin familie igen og blev så pludselig tvangsfjernet. Familien fik i lang tid ingen oplysninger om, hvor han blev anbragt, kontakten var sparsom, og jeg har ikke set ham siden.

Jeg har arbejdet som socialrådgiver inden for børn og unge, integration og været familiebehandler.  Arbejder nu forebyggende med børn, hvilket jeg synes er et vigtigt område. Tænker, at den måde vi behandler vores udsatte borgere på, er et billede på, hvor fattige vi er blevet som samfund, selv om vi har penge nok. Vi har så meget viden om, hvad der kan forhindre, at man bliver udsat, og alligevel bliver forebyggelse ikke prioriteret højt.

BLÅ BOG

Alder: 49 år

Civilstand: Kæreste

Børn: Ingen, men har bonusbørn.

Uddannelse: Socialrådgiver

Arbejdsplads: Børnestedet, Børnecentret, Aarhus Kommune.

SIMON LAVDAL-PEDERSEN

Valgkreds og parti: Jeg stiller op i Assens på Fyn for Kristendemokraterne. Stillede også op til folketingsvalget i 2015.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op, fordi jeg i mit arbejde ser, at vi i Danmark ikke fokuserer på at hjælpe mennesker bedst, men i stedet på, hvor billigt vi kan gøre det.

Hvad laver du til hverdag?

Jeg arbejder på et boligfællesskab for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, hvor jeg både udfører pædagogisk arbejde og laver ansøgninger til kommunen om timer og hjælpemidler til borgerne.

Hvad er dine mærkesager?

Vi skal behandle mennesker ordentligt

Jeg har oplevet, at kommunerne tænker mere på økonomi end på mennesket. Jeg vil kæmpe for, at mennesket kommer før økonomi.

Vi skal lade fagpersoner bruge deres faglighed

Jeg mener, at de forskellige fagpersoner skal have lov til at bruge deres faglighed. Så det bliver en faglig vurdering, hvad der skal gøres i en sag frem for, at det er lovbestemt.

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Jeg har uddannet mig til socialrådgiver, fordi jeg gerne vil hjælp mennesker. Jeg mener, at min baggrund som socialrådgiver giver mig en viden om, hvilke faktorer der er vigtige for at afhjælpe et socialt problem.

BLÅ BOG

Alder: 26 år

Civilstand: Single

Børn: Ingen

Uddannelse: Blev færdig som socialrådgiver i juni 2018

Arbejdsplads: Hjemmevejleder/socialrådgiver på et boligfællesskab.

HANNE ROED

Facebook: Hanneroed/2017

Twitter:@hanneRoed

Valgkreds og parti: Vestjyllands Storkreds, kredsene Viborg og Holstebro, Radikale Venstre.

Hvorfor stiller du op?

Fordi Christiansborg trænger til mennesker, som har hands-on-erfaring fra det, de skal lovgive om. Jeg brænder for at arbejde med social-, beskæftigelses- og sundhedspolitik. Blandt andet! Ikke mindst en mere menneskelig udlændingepolitik.

Hvad laver du til hverdag?

Jeg er politiker på fuld tid, siden jeg blev næstformand i Region Midtjylland fra januar 2018. Sidder blandt andet også i professionshøjskolen VIAs bestyrelse og i Psykiatriudvalget hos Danske Regioner på landsplan.

Hvad er dine mærkesager?

Sundhed

Vi trænger ganske rigtigt til at styrke sundheden i kommunerne, men det sker faktisk allerbedst i samarbejde med regionerne. Psykiatrien er et område, som bør have særlig opmærksomhed efter årtier med efterslæb i forhold til de fysiske sygdomme.

Uddannelse

Vi skal have et samfund, hvor man ikke sparer, men investerer i uddannelse. Lige fra folkeskolen og til de videregående uddannelser. Vi er blevet rige på vores viden og vores evne til at lære, tage ansvar og udvikle nye løsninger. Det skal der ikke spares på.

Kultur

Vi mennesker lever med hinanden. Kultur er en vigtig del i at leve og opleve. Er der kun arbejde og pligter, så er det overlevelse. Vi har brug for, at der er fællesskaber, som inspirerer os og fortæller om det at være menneske. Og bare sørger for sjove oplevelser sammen med andre.

Men er radikal, så jeg mener i øvrigt noget om alt. Undtagen potteplanter 🙂

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Rigtig meget! Det var via mit arbejde som socialrådgiver, at jeg fik interesse for sundhedspolitikken, og det at være socialrådgiver betyder, at man har arbejdet i velfærdsstatens maskinrum. Siddet med borgere, som er udsatte og samtidig oplevet meget ressourcestærke mennesker i en kritisk sygemelding. Man har hands-on erfaring fra det, der ofte skal lovgives om i velfærdsstatens basis.

BLÅ BOG

Alder: 50 år

Civilstand: Fraskilt

Børn: En voksen datter og tre delebørn i folkeskolen.

Uddannelse: Socialrådgiver – og en tidligere universitetsuddannelse.

Arbejdsplads: Region Midtjylland.

 

CHARLOTTE VINDELØV

Facebook: @Charlotte.Vindelov

Twitter: @CharlotteVindel

Valgkreds og parti: Jeg er opstillet for SF af Skanderborg/Odder/Samsø-kredsen – hvilket betyder, at alle i Østjyllands storkreds kan stemme på mig.

Det er mit første folketingvalg. Dog var jeg opstillet til seneste kommunalvalg, hvor jeg med en meget kort tid til valgkamp, opnåede et tilfredsstillende stemmetal. Så jeg håber på, at alle I, som kender mig, vil hjælpe mig til et rigtig godt valg – hele vejen til Folketinget. Og skulle nogen gerne ville hjælpe med noget af det praktiske i Østjylland, så kontakt mig endelig!

Hvorfor stiller du op?

Fordi jeg synes, at vores samfund i mange år har taget en forkert drejning i forhold til mit menneskesyn. Ordentlighed, solidaritet og sikring af de medborgere, som har det sværest, betyder meget for mig, og derfor vil jeg kæmpe for at skabe et mere humant og lige samfund.

Hvad laver du til hverdag?

Jeg arbejder i dag som skole-/dagtilbuds-socialrådgiver i Horsens Kommune. Et job, som er meget værdsat, og hvor jeg oplever, at vi gør en tidligere indsats og forskel for familierne, vi møder. Derudover går jeg Natteravn, er domsmand ved Horsens Byret, er valgt til DS’ hovedbestyrelse, fast Smukfest-medhjælper og faggruppe-formand en kort stund endnu …

Hvad er dine mærkesager?

  • Børn og unge bredt set. Der kan både være tale om udsatte børn og børn fra middelklassen, hvor vi ser flere knække psykisk i disse år. Derfor skal vi have mindre præstationssamfund og mere ro på!
  • Klima og miljø er særdeles vigtig. Vi skal have vedtaget en klimalov, som kan sætte en bremse for den truende udvikling, vi ser i disse år.
  • Finans- og skattepolitikken er et vigtigt sted at tage fat. Her findes uanede milliarder af kroner, som skal gå til bedre velfærd i det offentlige system. Der skal lukkes for skattely og hvidvask, og Skat skal tildeles flere ressourcer.
  • Et mere humanistisk menneskesyn generelt. Tonen i den offentlige debat er blevet mere rå, og flere mennesker opgiver vores offentlige system, fordi de ikke kan leve op til kravene, orker at være med eller føler sig udstødt. Jeg ønsker en mere human tilgang til mennesket med højere grad af tillid og empati – det tror jeg er vejen til mere fællesskab og solidaritet. Vi kan alle få brug for hjælp.

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Meget – vores uddannelse og erfaring giver megen indsigt i mennesker, sociale problemstillinger og samfundstendenser.

BLÅ BOG

Alder: 48 år

Civilstand: Ugift fruentimmer, eneforsørger og single

Børn: En datter på 18 år

Uddannelse: Kontorassistent/bogholder og socialrådgiver

Arbejdsplads: Familieafdelingen, Horsens Kommune.

ANDERS GULDHAMMER

Kan findes på Facebook og Linkedin

Valgkreds og parti: Opstillet af Sjællands Storkreds for det Konservative Folkeparti. Til parlamentsvalg er valgkredsen hele landet.

Det er første gang, at jeg er opstillet til parlamentsvalget. Har i mange år været første-stedfortræder til byråd og region.

Hvorfor stiller du op?

Jeg har igennem mit mangeårige virke i mange internationale sammenhænge oplevet, hvor forskelligartede vilkår mennesker har for at kunne opnå en respektfuld og glad tilværelse. Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde med at påvirke, især de europæiske lande, til at bedre de sociale, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige forhold for alle EU-borgere. Det skal dog ske i respekt for det enkelte lands nationale rettigheder til at træffe beslutninger om rammerne for landets politik.

Hvad laver du til daglig?

Efter at have arbejdet i den offentlige sektor i omkring 48 år, både som sagsbehandler og leder/chef, primært i den sociale sektor, besluttede jeg ved det 65. år at starte som selvstændig. Driver pt. Dansk Institut for Offentlig Administration – DIFOA, som blandt andet har en Social- og Sundhedsmæssig Rådgivning og Behandlingsenhed og en Lobbyistfunktion i EU.

Hvad er dine mærkesager?

De sagsområder, der er vigtigste for mennesker og deres vilkår nu og i fremtiden, er dem, der har min største bevågenhed, og vil blive genstand for mine ”kamppladser”. Det er klima og energi, vækst og arbejdspladser, arbejdsmarked og sociale sikringer samt dyrevelfærd.

Vi har tilstrækkelig med vedtagne hensigtserklæringer fra forskellige fora, herunder EU. Nu er der brug for handling, så vi når de opstillede mål.

CO2-udslippet skal væsentligt ned. Forskning og udvikling af driftssikre og billige eldrevne transportmidler skal speedes op. Større udnyttelse af vind og vand energi.

Fokus på fundamentale forhold i ”Den danske arbejdsmarkedsmodel”, så vore vilkår også skal gælde for udenlandsk arbejdskraft samt udenlandske arbejdsgivere.

Opmærksomhed på, at EU ikke medvirker til forringelser af de danske sociale sikringsordninger. Vi skal påvirke EU til at medtage vores modeller i deres initiativarbejde.

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Mit faglige fundament har i den grad påvirket mit grundlæggende menneskesyn. Jeg betragter alle mennesker som selvstændige individer, der har forskelligartede opvækstvilkår, og som derfor har forskellige behov for opmærksomhed, hjælpeydelser, nærhed og omsorg.

BLÅ BOG

Alder: 68 år

Civilstand: Gift med børnesagkyndig socialrådgiver Karin

Børn: Vi har tilsammen 3 voksne børn og 1 barnebarn

Uddannelse: Socionom fra Aalborg Universitetscenter i 1977, Merkonom – Organisation fra Aars Handelsskole i 1981, Pæd. Uddannelse fra DEL i 1996

Arbejdsplads: Selvstændig

KARINA ROHR SØRENSEN

Facebook/twitter: Karina Rohr Sørensen

Instagram: karina_rohr

Valgkreds og parti: Er stillet op til Europa-Parlamentsvalget for Folkebevægelsen mod EU – og har tidligere været opstillet på samme liste. Til parlamentsvalg er valgkredsen hele landet.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op til valget, fordi jeg skal være med til at sikre et godt valg til EU-modstanden.

Hvad laver du til hverdag?

Til hverdag har jeg verdens bedste job som leder af Den Sociale Døgnvagt i København. Her får jeg lov til at arbejde sammen med skarpe, engagerede, sjove og kloge medarbejdere – der 24/7 gør deres for at passe på mennesker med akutte sociale problemer.

Hvad er dine mærkesager?

Som socialrådgiver er det nok naturligt, at jeg er optaget af kampen mod budgetloven, der jo er Danmarks udmøntning af EU’s Finanspagt. Det er ikke ok, at vi i en situation, hvor kommunerne har masser af penge, er underlagt en budgetlov, der udsulter og udhuler velfærden.

Social dumping – og kampen for ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet fylder også. Jeg er også optaget af det der med folkestyre – hvor meget EU bestemmer, og hvor meget vi som land selv har mulighed for at bestemme.

Derudover fylder klimaet en hel del – særligt bekymringen for, om mange nu tror, at vi kan bruge EU til at fremme en klimadagsorden. Når man kender EU’s klimapolitik – og for eksempel ved, at de har lavet et direktiv, der forbyder afgifter på flybrændstof – så ved man, at klimaet har brug for ordentlige internationale løsninger – og ikke for at blive håndteret af EU, hvor markedet altid kommer før mennesker og miljø.

Hvis nu EU var en god idé – og trak verden i en bedre retning – ville det måske være ok at betale mere end 21 mia. kroner om året for at være med. Men når nu EU (gennem Finanspagt og budgetlov og indre-marked- regler) udhuler vores velfærd, og også er skadelig for klima, folkestyre og meget andet – kunne jeg rigtigt godt tænke mig, at vi meldte os ud og brugte pengene på noget mere fornuftigt. Der er for eksempel et kontanthjælpsloft, jeg gerne vil have afskaffet…

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Jeg tror, at betydningen er dobbelt. Mit politiske engagement havde betydning for, at jeg valgte at blive socialrådgiver. Og i mit politiske arbejde har det, at jeg er socialrådgiver, haft betydning for min vinkling af, hvilke områder jeg kaster mig særligt over.

BLÅ BOG

Alder: 44 år

Civilstand: Samlevende

Børn: Kun til låns 😊

Uddannelse: Socialrådgiver

Arbejdsplads: Leder af Den Sociale Døgnvagt i København