Sæt et skilt på tøjet med din løn

Tænk anderledes og kreativt, når der skal påvirkes eller ændres beslutninger på din arbejdsplads - det er kun fantasien og det gode faglige fællesskab og sammenhold, der kan være med til at gøre en forskel lige netop ude hos dig.

REGIONSLEDER: Dansk Socialrådgiverforenings valgte ledelse, ansatte og medarbejderrepræsentanter arbejder hver dag for at forbedre arbejds- og lønforholdene for uddannede socialrådgivere. Dette foregår på mange forskellige niveauer og på mange forskellige måder: Via overenskomstforhandlinger forbedrer vi lønnen og pensionen, muligheden for videre- og efteruddannelse og sikrer muligheden for indflydelse i MED-systemet. Ude lokalt på arbejdspladserne sikres indflydelsen gennem dialog med de lokale politikere og ledere, samt i MED-udvalgene og i de lokale forhandlinger mellem leder og tillidsrepræsentant. Dette kaldes også ”Den danske model” eller aftalesystemet. Eller sagt på anden vis: Det formelle rum.

Men vi kan også påvirke og være med til at ændre beslutninger via det uformelle rum. Her er der typisk ikke regler eller aftaler om, hvem der må gøre hvad – og både tillidsrepræsentanter og kollegaer kan deltage. Hermed ikke sagt, at alt er tilladt – man er fortsat i et ansættelsesforhold og deraf følger forpligtelser. Det kræver dog, at man på arbejdspladsen har et stærkt fagligt fællesskab og sammenhold og er enige om den eller de handlinger, man vil lave.

Som eksempler på handlinger i det uformelle rum, som har været prøvet på arbejdspladser, skal her nævnes:

  • Vi hænger et danmarkskort op på kontoret, hvor vi skriver, hvad lønnen er andre steder, så det viser, at vi er lønmæssigt bagud.
  • Vi går alle rundt i en uge med et skilt på tøjet, hvor der står, hvad vi får i løn.
  • Vi laver en julekalender til ledelsen, som hver dag åbner en låge med et ønske om forbedringer på arbejdspladsen.
  • Vi laver en ”god kollegakarma-væg”, hvor vi skriver om de gode kollegahistorier.
  • Vi inviterer til og afholder lyttemøder, hvor beslutningstagere lytter til os.

Og der kunne nævnes mange flere ”happenings” fra arbejdspladser rundt i landet.

Fra mig skal der lyde en opfordring til at tænke anderledes og kreativt, når der skal påvirkes eller ændres beslutninger ude på din arbejdsplads – det er kun fantasien og det gode faglige fællesskab og sammenhold, der kan være med til at gøre en forskel lige netop ude hos dig.