Få mere fag og arbejdsglæde 😊 – brug DS’ materialer!

DS’ har udarbejdet en række materialer, der kan hjælpe jer til at sætte en god proces i gang på arbejdspladsen.

Dansk Socialrådgiverforening sætter fokus på, hvordan socialrådgivere kan få ’mere fag og arbejdsglæde’, ved at opfordre til, at man iværksætter aktiviteter på arbejdspladsen, der kan understøtte det gode arbejdsmiljø og forbedre mulighederne for at kunne udfolde sig fagligt.

Vigtige pointer

Vent ikke med at handle – tag fat i problemerne mens de er små. Det er lettere at løse små problemer end store, komplicerede, langvarige problematikker.

Brug trio-samarbejdet (det uformelle samarbejde mellem leder, AMiR og TR) til at igangsætte en forandringsproces. Trioen har tilsammen vigtig viden om arbejdspladsen og medarbejderne – og når lederen er med, så er beslutningskraften også til stede.

Socialrådgivernes arbejdsmiljø og faglighed hænger sammen og påvirker hinanden, – både negativt og positivt. En indsats på arbejdspladsen bør inddrage begge dele.

DS’ materialesamlingen indeholder

  • Dialog- prioriteringsspillet: ’Mere fag og arbejdsglæde’. Spillet giver overblik over, hvad der fungerer godt på arbejdspladsen, og hvad der kunne være bedre, og lægger dermed op til både en god fælles dialog om de seks forskellige temaer samt til at kunne prioritere indsatsområder.
  • Seks løsningskataloger: ’Sammen skaber vi forandringer’. DS har udvalgt i alt 18 løsningsmetoder, der kan anvendes af tillidsvalgte og ledere til at understøtte udviklingen af den gode socialrådgiverarbejdsplads. De seks løsningskataloger har hver sit tema:
  1. Flere faglige succeser
  2. Mere fælles faglig refleksion
  3. Mere efteruddannelse
  4. Mindre arbejdspres og stress
  5. Mere trivsel og kollegaskab
  6. Bedre fastholdelse
  • Proceskataloget ’Guide til trioen’ er et hjælpeværktøj til trioer, der har brug for inspiration til afvikling af forandringsprocessen.

I de næste numre af nyhedsbrevet vi vil præsentere løsningskatalogerne yderligere.

» Find materialerne her på DS’ hjemmeside.