Nyheder

Arbejdsgivere har ansvar ved seksuel chikane på arbejdspladsen

Loven, der skal understøtte en kulturforandring, så den enkelte arbejdsplads har de nødvendige redskaber til at forebygge og håndtere seksuel chikane, træder i kraft den 1. juli 2023.

21.06.2023

Er borgeres ret til aktindsigt vigtigere end socialrådgiveres sikkerhed?

Det hænder, at vores medlemmer bliver ramt af offentlighedslovens § 21, stk. 3, vedrørende retten til aktindsigt. Det kan kollidere med deres sikkerhed, fordi borgere dermed kan få adgang til vores medlemmers fulde navne, arbejdsopgaver og lønoplysninger.

24.05.2023

Ny barselsorlovsmodel fra 2. august 2022

3. marts 2022 vedtog Folketinget nye regler for barselsorlov, som skal gælde for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere. Formålet med lovændringen er at skabe øget ligestilling mellem forældrene.

06.04.2022

Konsekvenserne af manglende indberetning af indefrosne feriemidler

Hvis en arbejdsgiver ikke har indberettet en lønmodtagers indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, er det lønmodtageren, der står med ansvaret.

19.05.2021

Nyt på hjemmesiden: Den første sygefraværssamtale

Skal du deltage i en sygefraværssamtale som TR, så er der nu hjælp at hente på hjemmesiden.

13.04.2021